Omgevingsvergunning fundamenten: totaaltraject omgeving-stedenbouw (module 1-4)

Opleiding Omgevingsrecht 200636

Introductie

Het totaaltraject omvat de eerste vier modules van de reeks 'Omgevingsvergunning fundamenten', in totaal beslaat dit totaaltraject 24 uur.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • millieu/handhaving

De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

De bovenstaande opleidingen vindt u terug via deze link!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedebouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen.
 • Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning.
 • Eveneens bestemd voor medewerkers van publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

Dit totaaltraject omvat volgende modules:

 • Omgevingsvergunning fundamenten: planning (klik hier)
 • Omgevingsvergunning fundamenten: omgevingsvergunningsprocedure (klik hier)
 • Omgevingsvergunning fundamenten: vergunning stedenbouw - VCRO (klik hier)
 • Omgevingsvergunning fundamenten: handhaving stedenbouw (klik hier)

Elke module omvat 6 uur opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.