Meergezinswoningen: analyse van een complexe stedenbouwkundige regelgeving


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Hoe beleidsmatig en vergunningsgewijs omgaan met meergezinswoningen?
Webinar Omgevingsrecht 170140

Introductie

Het bouwen van meergezinswoningen is bijzonder actueel. Handelszaken en ééngezinswoningen worden uit het straatbeeld gedrongen.

Deze trend manifesteert zich ondertussen ook uitgesproken in de meer landelijke gebieden, inzoverre men al spreekt van een 'verappartementisering' van de dorpskernen.

De bijhorende stedenbouwkundige vergunningsdossiers worden steeds complexer en er dient met bijkomende stedenbouwkundige voorschriften en specifieke regelgeving rekening te worden gehouden.

Ook het lokaal inpassen van dergelijke woningen vergt vaak een delicate evenwichtsoefening. De lokale overheden lopen op de tippen van hun vergunningstenen onder het toeziend kritische oog van de omwonenden.

In deze opleiding wordt de relevante regelgeving aan de hand van de dagelijkse juridische realiteit geduid en 'good practices' aangereikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren omgeving, medewerkers sociale huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus die optreden namens de overheid.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Volgende punten komen in deze opleiding aan bod en worden verder uitgewerkt (praktijkvoorbeelden, evolutie doorheen de tijd, capita selecta zoals het recht op inschrijving vs het recht op een huisnummer, draagwijdte 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen', enz.):

 • Verkavelingsvergunningsplicht bij één en meerdere appartementsgebouwen?
 • Vergunningsplicht opsplitsen van een bestaand gebouw, evolutie in de tijd
 • Recht op inschrijving versus recht op een huisnummer
 • Beoordeling
  • MER-screening
  • Stedenbouwkundige- en verkavelingsvoorschriften
  • Goede ruimtelijke ordening
   • Decretale beoordelingselementen
   • Argumenten/motiveringsplicht nieuwe meergezinswoningen
   • Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, instrumenten
   • Decretale voorwaarden
  • Bescheiden woonaanbod
 • Beleidsperspectieven en hun gevolgen: naar een ruimtelijk transformatiebeleid?
  • De betonstop en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid: een regelluw kader voor PPS-projecten
  • De implicaties van de Codextrein
  • Toekomstmuziek: het instrumentendecreet
 • Vraag en antwoord

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 20/10/2020 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Reiner Tijs is advocaat-vennoot bij FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratef recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht en Europees recht aan de afdeling rechtspraktijk van CVO Antwerpen. Voor Escala verzorgt hij diverse opleidingen zoals 'Basis administratief recht', 'Motivering van bestuurshandelingen', 'Onteigeningsrecht'. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.