Meergezinswoningen: analyse van een complexe stedenbouwkundige regelgeving


Hoe beleidsmatig en vergunningsgewijs omgaan met meergezinswoningen
Opleiding Omgevingsrecht 170140

Introductie

Het bouwen van meergezinswoningen is bijzonder actueel. Handelszaken en ééngezinswoningen worden uit het straatbeeld gedrongen.

Deze trend manifesteert zich ondertussen ook uitgesproken in de meer landelijke gebieden, inzoverre men al spreekt van een 'verappartementisering' van de dorpskernen.

De bijhorende stedenbouwkundige vergunningsdossiers worden steeds complexer en er dient met bijkomende stedenbouwkundige voorschriften en specifieke regelgeving rekening te worden gehouden.

Ook het lokaal inpassen van dergelijke woningen vergt vaak een delicate evenwichtsoefening. De lokale overheden lopen op de tippen van hun vergunningstenen onder het toeziend kritische oog van de omwonenden.

In deze opleiding wordt de relevante regelgeving aan de hand van de dagelijkse juridische realiteit geduid en 'good practices' aangereikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren omgeving, medewerkers sociale huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus die optreden namens de overheid.

Programma

Volgende punten komen in deze opleiding aan bod en worden verder uitgewerkt (praktijkvoorbeelden, evolutie doorheen de tijd, capita selecta zoals het recht op inschrijving vs het recht op een huisnummer, draagwijdte 'beleidsmatig gewenste ontwikkelingen', enz.):

 • Verkavelingsvergunningsplicht bij één en meerdere appartementsgebouwen?
 • Vergunningsplicht opsplitsen van een bestaand gebouw, evolutie in de tijd
 • Recht op inschrijving versus recht op een huisnummer
 • Beoordeling
  • MER-screening
  • Stedenbouwkundige- en verkavelingsvoorschriften
  • Goede ruimtelijke ordening
   • Decretale beoordelingselementen
   • Argumenten/motiveringsplicht nieuwe meergezinswoningen
   • Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, instrumenten
   • Decretale voorwaarden
  • Bescheiden woonaanbod
 • Beleidsperspectieven en hun gevolgen: naar een ruimtelijk transformatiebeleid?
  • De betonstop en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
  • Omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid: een regelluw kader voor PPS-projecten
  • De implicaties van de Codextrein
  • Toekomstmuziek: het instrumentendecreet
 • Vraag en antwoord

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 14/05/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Erasmushogeschool Brussel Dansaert
 • Zespenningenstraat 70
 • 1000 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Tom Swerts, advocaat GD&A, behaalde in 1998 zijn Licentiaatsdiploma Biologie, specialisatie ecologie en studeerde in 2002 af als licentiaat in de Rechten.

Tijdens zijn rechtenstudie was hij als juridisch medewerker werkzaam bij Goossens Sebreghts Jacqmain en na het behalen van zijn diploma begon hij zijn carrière bij Monard-D'Hulst binnen de cel administratief recht.

In 2003 vervoegde Tom Swerts GD&A Advocaten waar hij vandaag als vennoot verantwoordelijk is voor het departement Milieurecht, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.