Krokusakkoord stikstof: et nunc?

NIEUW

Introductie

Deze sessie maakt onderdeel uit van de opleiding 'Krokusakkoord bouwshift & stikstof: et nunc?'.

  • Sessie 1: 'Krokusakkoord bouwshift: et nunc?'
  • Sessie 2: 'Krokusakkoord stikstof: et nunc?'

U kunt ook inschrijven voor beide aan gereduceerd tarief.

Een overzicht vindt u hier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Lokale besturen: diensten omgeving, milieu, landbouw, stadsontwikkeling, lokale economie, ...
  • AGB's en intercommunales
  • Betrokken Vlaamse en federale entiteiten
  • Beleidsverantwoordelijken gemeentelijk, provinciaal, regionaal
  • ...

Programma

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Wat zijn de vervolgstappen en wat betekent dit akkoord voor lopende omgevingsvergunningsaanvragen?

In deze opleiding verneemt u de eerste ervaringen vanuit de praktijk.

Zoals steeds is er ook ruimte voor uw vragen die u vooraf ook mag bezorgen via nick.mouton@escala.be.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.