In de praktijk: het omgevingsloket voor omgevingsambtenaren


Praktijkervaringen
Opleiding Omgevingsrecht 170557

Programma

Op 1 januari 2018 trad de digitale omgevingsvergunning in werking voor alle gemeenten. De gemeenten moesten tegen dan klaar zijn om aanvragen op digitale wijze te behandelen.

Intussen zijn de provincies een jaar ingewerkt.

In deze opleiding deelt een provinciale omgevingsambtenaar zijn eerste praktijkervaringen.

Concreet zal de omgevingsprocedure worden toegelicht en wordt telkens de link gelegd met het omgevingsloket. Er zal tevens ruimte zijn om uw vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden te delen.

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, ed. Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.