Handhavingsdecreet: nieuwe elementen en wat geeft de praktijk?


Actuasessie: 1 jaar na de invoering
Opleiding Omgevingsrecht 180669

Programma

Deze actua-opleiding staat stil bij de nieuwe elementen van het handhavingsdecreet en de praktijkervaring circa 1 jaar na de invoering van het nieuwe handhavingsdecreet.

  • Minnelijke schikking
  • Gerechtelijke en bestuurlijke bemiddeling
  • Dwangsomverzoeken
  • Varia (recente rechtspraak, praktijkproblemen, …)

Vanuit zijn jarenlange ervaring als advocaat gespecialiseerd in stedenbouwkundige handhaving en vanuit zijn nieuwe rol als expert in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering werpt Jo Van Lommel zijn deskundig licht over deze nieuwe instrumenten. Zoals steeds is er in zijn opleidingen ook de nodige ruimte voor interactie, ervaringsuitwisseling, ... met de deelnemers wat ongetwijfeld ook steeds tot nieuwe interessante inzichten leidt.

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel en is sinds juni 2018 als deskundig lid toegetreden tot de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.