Digitale studiedag omgeving

Opleiding Omgevingsrecht 210296

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Omgevingsambtenaren (milieu en stedenbouw) van lokale en regionale overheden
  • Schepen en gedeputeerden bevoegd voor het domein omgeving
  • Handhavingsambtenaren en politie
  • Medewerkers intercommunales/AGB stads/omgevingsontwikkeling
  • GIS-ambtenaren
  • Beleidsverantwoordelijken, kabinetsmedewerkers
  • Studie- en architectenbureaus die optreden namens de overheid
  • Advocaten omgevingsrecht
folder-1-traject_2021-296.png

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.