De gemeentelijke omgevingsambtenaar onder de loep

Opleiding Omgevingsrecht 220162
NIEUW

Introductie

De taak van de gemeentelijk omgevingsambtenaar of 'GOA' is decretaal vastgelegd, maar dat is het ook ongeveer.

Maar wat is nu eigenlijk het doel en de verantwoordelijkheid van een GOA?

Wat is uw positie als GOA binnen een lokaal bestuur? Hoe gaat u om met interne spanningen en hoe bewaakt u als GOA uw onafhankelijkheid en neutraliteit?

In deze basisopleiding voor omgevingsambtenaren gaan we in op de decretale context inzake aanstelling van een GOA, de voorwaarden en de deontologie. We leggen uit wat de doelstelling is van deze functie en hoe dit in de praktijk functioneert. We schetsen de appreciatiebevoegdheid en instrumenten die de werking van de GOA kunnen ondersteunen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Beginnende en ervaren omgevingsambtenaren of adjunct omgevingsambtenaren
 • Medewerkers omgevingsdienst
 • Algemene directeurs, leden van het managementteam
 • Mandatarissen, schepenen

Programma

 • Taken en verantwoordelijkheden van de GOA: ontstaan van de GOA, werken met meerdere GOA’s, ...
 • Aanstellingsvoorwaarden en -procedure: kwaliteitseisen, tijdelijke vervanging, voorbeeld raadsbeslissing, intergemeentelijke GOA
 • Onafhankelijkheid en neutraliteit: onverenigbaarheden, deontologische code
 • Doelstellingen van een GOA: doel van een lokaal bestuur & doelstellingen VCRO / DABM
 • Interne relaties binnen het bestuur: het CBS, bredere omgevingsdienst & relatie met andere diensten, relatie tussen GOA en schepen / college, GOA als secretaris van de GECORO
 • Appreciatiebevoegdheid: VCRO, DABM, Sectorale wetgeving
 • Tools voor kwaliteitsverbetering: Interne visie ontwikkeling, Onderhandelingsstedenbouw, Bouwcollege, Kwaliteitskamer, Vooroverleg, ...

Dhr. Werner Van Hoof is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen. Sinds 2006 is hij werkzaam bij

IGEMO, een streekontwikkelingsintercommunale actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator Gebiedsontwikkeling is hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgt hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigt de belangen van de lokale besturen.

Sinds 2021 werkt Werner Van Hoof voor Mon-dea.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.