Actua Omgeving - de Codextrein


VCRO-trein: toelichting bij de nieuwigheden inzake planning, vergunningen en handhaving
Opleiding Omgevingsrecht 180090

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers van gemeenten, steden en provincies binnen de diensten omgeving, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en entiteiten, AGB's, APB's, ... die werken rond ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling
 • Medewerkers politie en inspectie
 • Medewerkers intercommunales en organisaties met grondgebonden activiteiten
 • Medewerkers studiebureaus
 • ...

Programma

VCRO-trein: toelichting bij de nieuwigheden inzake planning, vergunningen en handhaving waarbij onder meer zal worden stilgestaan bij:

 • de nieuwe mogelijkheden inzake ruimtelijk rendement (afwijken van oude verkavelingen, BPA, ...)
 • oplossing voor recreatief stallen van paarden
 • nieuwe mogelijkheid planologische attest tuincentra
 • nieuwe afwijkingsmogelijkheden onroerend erfgoed
 • nieuwe invulling landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • zorgwonen
 • aanpassingen inzake handhaving
 • ...

Prijsinfo

Indien u ook deelneemt aan de sessie 'Actua Omgeving -  het Handhavingsdecreet' geniet u van het voordeeltarief van 150 euro (excl. BTW) voor de volle dag inclusief middaglunch.

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreedt voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel. Voor Escala verzorgt hij regelmatig opleidingen rond omgevingsrecht, handhaving, zowel in open aanbod als in house voor gemeenten, intercommunales, ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.