Bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C - Code de la route (FR)

Opleiding Mobiliteit & Vakbekwaamheid 190286

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U vermijdt overtredingen en helpt mee de verkeersveiligheid verhogen.

Introductie

Franstalige bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C; C en D (=nascholing, permanente vorming, opleiding voor code 95, ...)

Omschrijving

De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag niet op de openbare weg? In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de eerder opgedane kennis wordt grondig opgefrist, Deze opfrissing gebeurt aan de hand van een aantal weloverwogen multiplechoice vragen die onze verkeersdeskundige opgesteld heeft. Deze opleiding is geen examen ... maar oh zo nuttig om uw wegcode als chauffeur C en D up to date te houden.

Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Chauffeurs met rijbewijs  C, C+E, C1, C1+E  met code 95
 • Chauffeurs met rijbewijs D,D+E, D1, D1+E met code 95
 • Chauffeurs met  een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

 • Een geldig rijbewijs C, C+E, C1, C1+E  met code 95
 • Franse taal
 • Maximum 20 chauffeurs
 • 7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
 • Breng uw identiteitskaart mee voor de juiste informatie op uw attest!

Bijkomende info

Groepskorting:

Voor meer dan 2 chauffeurs uit hetzelfde bedrijf is er prijskorting op aanvraag.

Bedrijfsintern:

De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Programma

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Opfrissing wegcode

 • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM
 • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook
 • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen
 • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde
 • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen
 • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren, gebruik 4 richtingsaanwijzers, oranje-geel knipperlicht
 • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren,voorzieningen, verboden en toelatingen
 • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
 • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden (B22; B23; F111; F8, C24a met onderbord B, C, D of E; D4; C6), zwaardere bestraffing gordelplicht, vrijstelling van gordelplicht, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheids-vest, moto's tussen file

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.