De milieuwetgeving in Brussel


Milieu: hoe zit dat nu precies bij onze collega's in Brussel
Opleiding Milieu 180105

Omschrijving

Tijdens deze opleiding brengen we inzicht in de structuur van de Brusselse wetgeving inzake vergunningen, afval, geluid, lucht, water en bodem. We maken de vergelijking met de situatie in Vlaanderen om gelijkenissen en aandachtspunten verder te duiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Met deze opleiding richten we ons tot de milieucoördinator, de milieuverantwoordelijke, de zaakvoerder en de leidinggevende die geconfronteerd worden met de milieuproblematiek van het bedrijf of de organisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Methodologie

De docent zal vooral het accent leggen op de algemene structuur en aanpak, en de onderlinge verhouding tussen vergunning en de diverse milieucompartimenten. Er is ruimte voor het delen van praktijkervaring en specifieke vragen van de deelnemers.

Er wordt een attest van deelname voorzien.

Programma

  • Krachtlijnen van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.
  • Grasduinen in de lijst van hinderlijke inrichtingen.
  • Wie moet wat doen en wanneer, verplichtingen, aanvraagdossiers, ...
  • Specifieke aandachtspunten voor afval, afvalwater, bodem, lucht, geluid.
  • Praktische toelichting van de wetgeving en waar relevant vergelijken met Vlaanderen.

Ir. Bart Decraemer, erkend milieucoördinator en senior milieuconsultant, actief als directeur bij Wiels&Partners.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.