Beheer van recyclagepark


Beheer van recyclagepark
Opleiding Milieu 100486

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze cursus kunnen de deelnemers de verschillende afvalstromen ondersteunen en kunnen ze nagaan of hetgene wordt aangeboden op het recyclagepark wel voldoet aan de geldende (milieu)voorwaarden.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn van de recyclageparkwachter.

Omschrijving

Recyclageparken zijn de hoeksteen van de selectieve afvalinzameling. Vaak is de medewerker in het recyclagepark de eerste schakel en aanspreekpunt in de afvalinzameling.

Hierbij komt de recyclageparkwachter in aanraking met een steeds evoluerend afvalklimaat. Een goede kennis van de wetgeving, duurzaam afvalbeheer, veiligheidsaspecten, ... is cruciaal om op een efficiënte en goede manier het recyclagepark te beheren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot recyclageparkwachters van Vlaamse recyclageparken.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • De kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven om op een effectieve en efficiënte manier met afval om te gaan.
  • Te voldoen aan de vormingseisen voor een functionele loopbaan bij de overheid.
  • Bewust te worden van de ecologische en de economische impact van een duurzaam afvalbeheer.
  • Wat zijn de verschillende afvalsoorten die aangeboden kunnen worden in het recyclagepark? Zijn er voor bepaalde afvalsoorten bijzondere vormen van controle, acceptatie of aandachtspunten voorzien?
  • Op de hoogte te blijven van de voortdurende evoluties inzake wetgeving, problematiek en verwerking van afval.
  • Hoe kan op een goede manier informatie verzameld worden bij de bezoekers van een recyclagepark? Welke vragen moeten en kunnen gesteld worden?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.