Vreemdelingenrecht: verblijfsstatuten


Een overzicht van de verblijfsstatuten waarmee u in aanraking kunt komen
Webinar Maatschappelijke Topic 111030

Introductie

Vreemdelingenrecht is een complexe en uitgebreide rechtstak, die de laatste tijd ook erg actueel is (bijv. regularisatie van illegalen, procedure gezinshereniging, invoering blue card door de Europese Unie, ...).  Hoewel het vreemdelingenrecht geen of slechts een beperkte plaats inneemt in de meeste opleidingen, komen velen mensen uit de sociale sector en de lokale besturen (gemeente en OCMW) in aanraking met de materie. Temeer omdat het vreemdelingenrecht de laatste jaren erg in evolutie is. Het is daarbij belangrijk vertrouwd te zijn met de verschillende procedures die deze mensen (kunnen) doorlopen.  

Omschrijving

Verblijfsstatuten

Naast de asiel - of de subsidiaire beschermingsstatus, zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om verblijfsrecht te bekomen. De meeste gekende is ongetwijfeld de verblijfsmachtiging om humanitaire of medische redenen (de zogenaamde regularisaties), maar daarnaast bestaat ook nog de procedure gezinshereniging, de werknemers en de zelfstandigen, de studenten, de staatlozen, ...

Deze module geeft een duidelijk overzicht van de verblijfsstatuten in de verschillende situaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale besturen (gemeente en OCMW), integratiediensten, onthaalbureau's, integratiecentra, CAW's, opvangcentra, allochtone middenveld en andere besturen en organisaties die in contact komen met de opvang en begeleiding van vreemdelingen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Wij bieden naast deze module, ook nog een tweede module rond asielprocedure en asielopvang van vreemdelingen aan.

Meer informatie kunt u hier vinden: Vreemdelingenrecht: asielprocedure en asielopvang

Daarnaast kunt u ook een korte sessie 'Update asiel- en vreemdelingenrecht: wijzigingen op een rijtje' volgen.

Programma

 • Kort verblijf
  • Bezoek aan familie en vrienden
  • Toeristisch bezoek
  • Zakenverblijf
  • Sportieve en culturele manifestaties
  • Medische zorgen
  • Korte stage
 • EU-onderdanen
  • Kort verblijf
  • Student
  • Werkzoekende
  • Werknemer / zelfstandige / economisch niet actieve EU-burger
  • Nieuwe EU-onderdanen
 • Gezinshereniging en -vorming met EU-onderdanen
 • Gezinshereniging en -vorming met niet-EU-onderdanen
  • Gezinshereniging met EU-onderdanen met onbeperkt verblijfsrecht
  • Gezinshereniging met EU-onderdanen met beperkt verblijfsrecht
 • Tewerkstelling van niet-EU-onderdanen
  • Als werknemer
  • Als zelfstandige
 • Studenten
 • Langdurig ingezetenen
 • Regularisatie
 • Verblijf om medische redenen
 • Slachtoffers mensenhandel of -smokkel
 • Niet begeleide minderjarige vreemdelingen
 • Staatlozen

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.