Strafrecht: wat moet je weten als sociaal assistent voor dader, slachtoffer en hun omgeving


Verloop strafprocedure, nuttige actoren en contacten, ... op maat van sociaal assistenten
Opleiding Maatschappelijke Topic 180565

Omschrijving

Wat als een partner/familielid/ kind  strafbare feiten pleegt en wordt aangehouden? Zij weten vaak niet de gevolgen en hoe ze kunnen helpen en komen vaak onmiddellijk naar hun assistent.

Wat als iemand informatie komt vragen naar aanleiding van een verhoor dat gepland staat?  

Hoe kan u slachtoffers/nabestaanden bijstaan bij de procedure voor de rechtbank? Kan de  aanwezigheid van een assistente/vertrouwenspersoon meerwaarde bieden?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers sociale diensten zoals OCMW's, CAW's, ...
 • Mensen die professioneel werken met beklaagden en gedetineerden

Programma

1. Ondervraging bij de politiediensten

 • Statuut aangehoudenen
 • Statuut niet aangehouden
 • Statuut minderjarigen
 • Overzicht van de rechten en wat te verwachten

2. Wat na de ondervraging?

 • Men mag beschikken
 • Men word voorgeleid
 • Onderzoeksrechter / Jeugdrechter
 • Voorwaarden
 • Verdere aanhouding: gevolgen

3. Hoe kan men als assistent(e) het best informeren aan familie/partner na aanhouding?

 • Rol raadsman
 • Bezoek gevangenis: vereisten, welke formulieren moet iemand meebrengen voor bezoek in gevangenis
 • Kinderbezoek mogelijk?
 • Secreetstelling: quid? Gevolgen?
 • Helpen meedenken aan voorwaarden
 • Diensten binnen de gevangenis die hulp bieden:
  • CAW: huisvesting, contacten kinderen, …
  • JWW
  • Tandem
  • OBR)

4. Verder verloop procedure: noodzaak tot het juist infomeren van de client

 • procedure raadkamer
  • Werking + tijdsduur
  • Verwachtingen + mogelijkheden vrijlating en hoe men daarbij kan helpen
  • Voorwaarden + bespreking elektronisch toezicht
  • Tussenkomst DVZ bij mensen met illegale afkomst
  • Borgsom + gevaren  
 • handlichting
 • dagvaarding correctionele rechtbank
  • Actoren
  • Tijdsduur (afhankelijk verwijzing onder banden, dagvaarding)
  • Rol van de familieleden, assistentes ter zitting
  • Vonnis + beroepsmogelijkheden

5. Straffen + bespreking burgerlijke partij

 • Overzicht bestraffingen en vereisten (opschorting, probatie, elektronisch toezicht, werkstraf, ... nieuwe wijzigingen)
 • Concrete cassusen en vragen beantwoord

(kan men een werkstraf doen als men een ziekte-uitkering ontvangt? Wanneer zijn voorwaarden nuttig? Hoe kan men zijn/haar partner/familielid bijstaan inzake voorwaarden naleven? (vb. familiaal geweld, ...)

 • "Ik ben slachtoffer" => wat te adviseren?
  • Klacht neerlegging + opvolging beslissing parket
  • Nut verzekering
  • Zelf schade verhalen (hoe help ik het slachtoffer bij opmaak + welke stukken zijn noodzakelijk voor rechtbank)
  • Heeft het slachtoffer iets te zeggen in de straf vande dader, slachtoffers en daders seksueel misbruik, di  toegepast op concrete casussen uit de praktijk)
  • Kan men als slachtoffer bij een insolvabele dader de staat aanspreken (rol Slachtofferfonds + hoe helpen opstellen)

6. Uitvoering straffen

 • Wat als de totale straf onder de drie jaar is?
  • Strafonderbreking, ET, VLV (voorwaarden om dit alles gerealiseerd te zien)
 • Wat als de straf boven de drie jaar is?
  • Rol Strafuitvoeringsrechtbank
  • Wat is de plaats vande slachtoffers hierin (hoe kan men als slachtoffer toch inspraak krijgen in de vrijlating van de dader en hoe hierin adviseren?)
 • Wat alsde voorwaarden niet nageleefdworden / de werkstraf niet uitgevoerd wordt?
  • Probatiecommissie
  • Rol parket
  • Herroeping rechtbank

Mter. Charlotte Demaître startte 2009 aan de balie te Gent, in het advocatenkantoor van mter. Filip Van Hende, alwaar ze zich toelegde op voornamelijk strafrecht.

Eind 2010 begon zij te werken op het advocatenkantoor van Hugo Dekeyzer, te Brugge, alwaar zij naast strafrechtelijke materies, ook het burgerlijk recht onder de knie kreeg.

Aldaar werkte zij 5 jaar als vaste medewerker, waarna zij begin 2014 haar eigen kantoor begon te Eeklo ( www.advocaatdemaitre.be).

Zij behaalde met succes de opleiding 'bijzonder jeugdrecht' en 'cassatie in strafzaken', en behandelt binnen haar kantoor voornamelijk strafrechtelijke materies en zaken binnen het familie- en jeugdrecht.