Slecht nieuws melden voor hulpverleners in de zorgsector


Hoe op een zo goed mogelijke manier het slechte nieuws overbrengen
Opleiding Maatschappelijke Topic 180606

Introductie

Als medewerker binnen hulp-, zorg- en dienstverleningen zetten we ons dagelijks in om het beste te geven op alle momenten.  We richten ons vooral op het ondersteunen van een comfortabele en aangename leefomgeving en leefkwaliteit.  Kortom we proberen het zo constructief mogelijk te maken. Helaas leert de realiteit ons dat we onaangename momenten niet kunnen uitsluiten en dat een deel van onze opdracht eruit bestaat om slecht nieuws over te brengen.   We hebben ook hier onze verantwoordelijkheid  op te nemen en ons zo professioneel mogelijk aan onze taak te wijten.  Hoe oncomfortabel de omstandigheden ook zijn, onze aanpak blijft ook in deze moeillijke momenten een aanpak van respect, integriteit, discretie.  

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Rode draad in deze opleiding:

als slecht nieuwsmelder zichzelf verder professioneel ontwikkelen zodat men blijft handelen met respect ook in moeilijke omstandigheden.

 • Wat is het doel van deze opleiding
  • Kennis maken met het systemisch denken
  • De impact van een systemische benadering ontdekken
  • Inzicht krijgen in de persoonlijke veerkracht
  • Zicht krijgen op de persoonlijke herstelbehoeften
  • Behouden van een professionele positie
  • Slecht nieuws melden op een correcte en integere manier
  • Professioneel opvangen van de ontvangers van de slecht nieuwsmeldingen
 • Wat is het effect van deze opleiding  
  • het uitbreiden van de vaardigheden in het aanbrengen van slecht nieuws
  • Het professioneel kunnen omgaan met het opvangen van de omgeving
  • Het toepassen van de nodige herstelmechanismen bij zichzelf na het toepassen van slecht nieuws
  • Het integreren van een doordachte betrokken, professionele voorbereiding en aanpak in het brengen van slecht nieuws met respect voor de andere

Omschrijving

Omdat het zo belangrijk is op een zo goed mogelijke manier het slechte nieuws over te brengen en de patiënt zo goed mogelijk op te vangen, organiseert Escala deze opleiding. Hiermee hopen we de slechtnieuwsmelder te ondersteunen, secundaire victimisatie tegen te gaan en de balans te houden tussen de veerkracht en de draagkracht bij de boodschapper.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor alle hulp-, zorg-, dienstverleners zowel vrijwilligers als professionelen uit de politionele, psychologische, pedagogische, medische, justitiële dienstensectoren die reeds slechtnieuwsmeldingen uitvoerden of die weten dat ze in de toekomst slechtnieuwsmeldingen tot hun takenpakket krijgen.

Methodologie

Maatwerk en een pragmatische interactieve aanpak staat centraal tijdens het toelichten van de systemische benadering, de aandacht voor de mentale veerkracht en de professionele vragen van de cursisten.

Programma

Wat zit in het programma tijdens deze opleiding:

 • Rapport maken met de doelgroep
 • Efficiënt en met respect communiceren  
 • In de positie stappen van slecht nieuws melder
 • Positie behouden als boodschapper
 • Nazorg  
 • Zorg voor zichzelf in de rol van de slecht nieuws melder als mens
 • Ervaringsuitwisseling

Hilde De Schepper is zelfstandig psychotherapeute en werkt ook als freelance urgentiepsychologe. Zij is vertrouwd met het brengen van slecht nieuws alsook het opvangen van de directe omgeving die hiermee geconfronteerd wordt. Vanuit haar systemisch denkkader doorspekt met haar persoonlijke ervaring, zal zij op een interactieve manier haar praktische benadering toelichten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.