Slecht nieuws melden voor hulpverleners in de zorgsector NIEUW

Opleiding Maatschappelijke Topic 180606

Introductie

Als medewerker binnen hulp-, zorg- en dienstverleningen zetten we ons dagelijks in om het beste te geven op alle momenten.  We richten ons vooral op het ondersteunen van een comfortabele en aangename leefomgeving en leefkwaliteit. Kortom, we proberen het zo constructief mogelijk te maken.  Helaas leert de realiteit ons dat we onaangename momenten niet kunnen uitsluiten en dat een deel van onze opdracht eruit bestaat om slecht nieuws over te brengen. We hebben ook hier onze verantwoordelijkheid op te nemen en ons zo professioneel mogelijk aan onze taak te wijten. Hoe oncomfortabel de omstandigheden ook zijn, onze aanpak blijft ook in deze moeillijke momenten een aanpak van respect, integriteit, discretie.  

Omschrijving

Omdat het zo belangrijk is op een zo goed mogelijke manier het slechte nieuws over te brengen, de betrokkenen zo goed mogelijk op te vangen organiseert Escala deze opleiding. Hiermee hopen we de slechtnieuwsmelder te ondersteunen, secundaire victimisatie tegen te gaan en de balans te houden tussen de veerkracht en de draagkracht bij de boodschapper.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor alle hulp-, zorg-, dienstverleners zowel vrijwilligers als professionelen uit de psychologische, pedagogische en medische dienstensectoren die reeds slechtnieuwsmeldingen uitvoerden of die weten dat ze in de toekomst slechtnieuwsmeldingen tot hun takenpakket krijgen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Wat zal men kennen en meedragen na deze opleiding:

-Inzicht en tips in het zorgzaam overbrengen van de boodschap

-Inzicht en tips om met zorg contact te maken met degene die de boodschap ontvangt

-Inzicht en tips om professioneel te blijven als boodschapper

-Inzicht en tips in mogelijke valkuilen voor zichzelf als boodschapper

-Inzicht en tips in persoonlijke noden na het melden van slecht nieuws

-Herkenningen en erkenningen uit wederzijdse ervaringsuitwisseling

Programma

Wat zit in het programma tijdens deze opleiding:

-Rapport maken met de doelgroep

-Efficiënt en met respect communiceren  

-In de positie stappen van slecht nieuws melder

-Positie behouden als boodschapper

-Nazorg  

-Zorg voor zichzelf in de rol van de slecht nieuws melder als mens

-Ervaringsuitwisseling

Hilde De Schepper is zelfstandig psychotherapeute en werkt ook als freelance urgentiepsychologe. Zij is vertrouwd met het brengen van slecht nieuws alsook het opvangen van de directe omgeving die hiermee geconfronteerd wordt. Vanuit haar systemisch denkkader doorspekt met haar persoonlijke ervaring, zal zij op een interactieve manier haar praktische benadering toelichten.