Slecht nieuws melden voor hulpverleners in de overheid


Een houvast
Opleiding Maatschappelijke Topic 120019

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding geeft u tips & tricks voor het voeren van een onderbouwd slechtnieuwsgesprek. Omdat best practices en rollenspel tijdens deze opleiding worden gedeeld, weet u hoe u dit practisch moet aanpakken met het in acht nemen van een respectvolle benadering.

Omschrijving

Als hulpverlener, politie-inspecteur, of medewerker uit de overheid moet u het waarschijnlijk wel vaker toepassen dan u  het zelf zou willen: het voeren van een slechtnieuwsgesprek. Dit kan doorgaans een grote impact hebben op de cliënt, familie of nabestaanden.

Een overlijden, ongeval, ,... kan misschien routine zijn, doch voor de familie of de cliënt zelf is het belangrijk dat men tijdig en correct wordt geïnformeerd gezien er veel vragen kunnen rijzen bij diegene die het nieuws te horen krijgen.

Deze training heeft als doel communicatietechnieken aan te leren die ondersteuning bieden bij een integere benadering van diegene die het slecht nieuws ontvangt. Men leert technieken aan waardoor de boodschapper ook zelf kan omgaan met persoonlijke emoties en spanningen, die men hierbij kan ervaren.

De opleiding start met technieken uit de klinische psychologie waarbij er een structuur wordt gegeven aan slechtnieuwsgesprekken. Via voorbeelden en cases worden mogelijke situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk, voorgesteld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Politie-inspecteurs, vrijwillige en professionele hulpverleners, brandweer, maatschappelijk/sociaal werkers, onderwijspersoneel, opvoedkundigen, dus tevens pedagogisch opgeleid personeel

Programma

  • Voorbereiding slechtnieuwsgesprek
  • Valkuilen bij slechtnieuwsgesprek
  • Eerste reacties/gevoelens van nabestaanden
  • Sociale omgeving
  • Juridische info
  • Zelfzorg
  • Rollenspel
  • Checklist

Frederique Vanassche, is na 18 jaar slechtnieuwsmeldingen wel thuis op dit vlak en geeft sedert 4 jaar les in de West-Vlaamse politieschool rond slechtnieuwsmeldingen brengen en de praktische zaken nadien.