Hoe ethische en deontologische dilemma's en knopen aanpakken?


Beter omgaan met ethische en deontologische spanningsvelden.
Opleiding Maatschappelijke Topic 180698
NIEUW

Introductie

In de professionele omgeving wordt men soms geconfronteerd met moeilijke dilemma's. Men voelt intiutief aan dat een bepaalde aanpak is aangewezen, maar bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat men zich genoodzaakt voelt om toch anders te handelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over interne of externe druk, gewoontes, verwachtingen, ... Hoe gaat u daarmee om?

Omgaan met de ethische spanningen in het werk vraagt een aparte benadering.
Onze docente is zeer beslagen in het aanleren van een beproefde methode in dit aparte kader.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze praktische opleiding richt zich naar alle medewerkers in de publieke sector of de social profit.

Methodologie

Het is zeer belangrijk om te vermelden dat de docente tijdens deze leersessie enkele praktische 'casussen' zal behandelen om zo tot een meer toepasselijk inzicht te komen rond de aanpak van ethische knopen.

Met deze opleiding verwerf je een manier om met praktische wijsheid om te gaan met morele vragen die horen bij een integere beroepsuitoefening.

Het uitgelegde kader werkt als ordening voor het denken over deontologische kwesties. Daarnaast maakt het deze vragen bespreekbaar in een open dialoog.

Vooreerst wordt het theoretische raamwerk uiteen gezet, daarna worden concrete dilemma’s en vragen op basis van het model behandeld.

Door deze introductie krijgt men én een theoretisch inzicht en een praktisch ervaren van dit model.

Programma

Omgaan met de ethische dilemma's of spanningen in het werk vraagt een aparte benadering.

Deze vorming geeft een introductie in een beproefde manier om hiermee om te gaan: het is een model dat gebaseerd is op de theorie van het communicatieve handelen van J. Habermas.

Vooreerst wordt het theoretische raamwerk uiteen gezet, daarna worden concrete dilemma’s en vragen op basis van het model behandeld.

Door deze introductie krijgt men én een theoretisch inzicht en een praktisch ervaren van dit model.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 12/12/2019 09:30 13:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

  • Overheid, social profit en vzw's: € 110 per persoon exclusief BTW.
  • Profit: € 150 per persoon exclusief BTW.

Onze gespecialiseerde docente en lector mevrouw Agnes Verbruggen geeft les aan HoGent.

Zij is bovendien: maatschappelijk assistent, sociologe, juriste en erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken.