Het decreet jeugdhulprecht


Actualisatie jeugdhulprecht.
Opleiding Maatschappelijke Topic 190339

Introductie

Het decreet betreffende het jeugdhulprecht is sinds 1 september 2019 stap per stap in werking.

Dit decreet is van primordiaal belang voor het volledige jeugdhulpwerkveld in Vlaanderen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Uw kennis omtrent het jeugdhulprecht wordt geactualiseerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het doelpubliek zijn de lokale besturen en hun sociale diensten, maar tevens ook de voorzieningen.

Een belangrijke groep deelnemers zal komen uit de functiegroepen van sociaal/maatschappelijk werkers van OCMW, CAW, politie, enz.

Uiteraard zijn juristen even welkom.

Methodologie

In eerste instantie is er kennisoverdracht via een PowerPointpresentatie.

Daarbovenop kiest de docent tijdens de training voor een permanente en wederzijdse communicatie met de deelnemers.

Programma

Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

  • Van jeugdbescherming naar bijzondere jeugdbijstand naar integrale jeugdhulp
  • Organisatie van de vrijwillige jeugdhulp
  • Verontrustende situaties
  • De rol van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • De gerechtelijke jeugdhulp
  • Typemodules van jeugdhulp, contextbegeleiding, diagnostiek, verblijf, …
  • De organisatie van de pleegzorg, statuut van de pleegzorger
  • De vertrouwenspersoon van de minderjarige / van de ouders
  • De wijzigingen in het decreet van  15.03.2019

Mter. Charlotte Demaître startte 2009 aan de balie te Gent, in het advocatenkantoor van mter. Filip Van Hende, alwaar ze zich toelegde op voornamelijk strafrecht.

Eind 2010 begon zij te werken op het advocatenkantoor van Hugo Dekeyzer, te Brugge, alwaar zij naast strafrechtelijke materies, ook het burgerlijk recht onder de knie kreeg.

Aldaar werkte zij 5 jaar als vaste medewerker, waarna zij begin 2014 haar eigen kantoor begon te Eeklo ( www.advocaatdemaitre.be).

Sinds juni 2019 legde zij met succes de opleiding en het examen 'bemiddeling in familiezaken' af.

Zij behaalde met succes de opleiding 'bijzonder jeugdrecht' en 'cassatie in strafzaken', en behandelt binnen haar kantoor voornamelijk strafrechtelijke materies en zaken binnen het familie- en jeugdrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.