Generalistisch werken, ook in gespecialiseerde diensten

Opleiding Maatschappelijke Topic 220064

Introductie

In deze opleiding gaan we dieper in op de basisprincipes van generalistisch werken.

"Niets voor ons" denkt u dan, want wij houden ons enkel bezig met slachtoffers van misdrijven, of met budgetbegeleiding, of aanvraag integratietegemoetkoming voor mensen met een beperking of chronische ziekte, of thuisverzorging van ouderen, …

Omschrijving

Het klopt dat de hulpverlening steeds meer in gespecialiseerde hokjes terecht komt. En deze zijn in onze ingewikkelde samenleving ook nodig.

Maar bent u alweer de derde hulpverlener die een intake komt doen, of hetzelfde document opvraagt? En helpt dit dan de mensen in armoede vooruit?

In deze opleiding bekijken we wat het effect is op mensen die in armoede leven als hulpverleners met een generalistische bril werken.

En al even waar is het dat u op uw eentje deze mensen niet uit de armoede kunt halen. In deze opleiding bekijken we de mogelijkheden die er zijn om ook in een meer gespecialiseerde setting de generalistische bril op te zetten en wat het impact kan zijn op uw werk, uw cliënten en andere hulpverlenende organisaties.

Deze opleiding bouwt voort op de module 'Sluiten hulpverlening en armoede elkaar uit?’

We kunnen mensen dan ook aanraden om beide dagen te volgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die werkt met mensen in een precaire financiële situatie:

Maatschappelijk werkers uit verschillende organisaties, psychologen, verpleegkundigen, educatieve medewerkers, contextbegeleiders, huisartsen, advocaten, politie, …

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Een aanrader is wel om de eerste module 'Sluiten hulpverlening en armoede elkaar uit?' te volgen.

Methodologie

Theorie wordt afgewisseld met praktijk.

Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers.

Programma

Dagdeel 1: Generalistisch werken binnen een organisatie

  • Thematische opwarmer
  • Theorie: basisprincipes (op basis van generalistisch werken)
  • Herkenning uit eigen praktijk (uitwisseling)
  • Oefenen met casusmateriaal, rollenspel, …
  • Besluiten met praktische tools (Inzoomen op de basisprincipes en tools om ook in een specialistische jobinhoud de generalistische blik op te zetten)

Dagdeel 2: Spanningsvelden, uitdagingen, knopen, …

  • Thematische opwarmer
  • Evenwicht tussen specialisme en generalistisch werken, hoe gaat u om met spanning tussen controle, wetgeving, voorwaardelijk werken, eigen verantwoordelijkheid en mandaat (discretionaire ruimte)
  • Herkenning uit eigen praktijk (uitwisseling)
  • Oefenen met casusmateriaal, rollenspel, …
  • Besluiten met praktische tools (Inzoomen op de basisprincipes en tools om ook in een specialistische jobinhoud de generalistische blik op te zetten)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.