Generalistisch werken in de strijd tegen armoede

Opleiding Maatschappelijke Topic 220061

Omschrijving

In het maatschappelijk hulpverleningslandschap zijn er heel veel verschillende diensten, die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen domein (budgetbegeleiding, schuldhulpverlening, aanvragen ziekte-invaliditeit, werkloosheidsdiensten, aanvragen voor thuiszorg voor bejaarden, opvang van mensen met beschermd statuut, hulp voor de kinderen in huis, begeleiding in geval er een vermoeden van een beperking is, ...).

Iemand die in armoede leeft, moet dus heel veel kennen en kunnen om aan zijn of haar rechten te geraken of de gepaste hulp te vinden.

Een gezin dat in armoede leeft, komt in aanraking met verschillende diensten. Telkens opnieuw moeten ze een intake doen of opnieuw dezelfde documenten binnen brengen. De inzet van een hulpverlener die generalistisch het gezin ondersteunt en contact maakt met de meer gespecialiseerde diensten, maakt dat meer mensen hun sociale rechten en gepaste hulp opnemen.

Beide soorten sociaal werk (generalistisch en specialistisch) zijn nodig: hoe kunnen ze goed samenwerken?

Deze opleiding bevat twee dagen (modules) die elk apart gevolgd kunnen worden.

Dag 1: Sluiten hulpverlening en armoede elkaar uit?
Leven in armoede: de permanente schaarste doet iets met een mens en het menselijk brein. Maar ook hulpverleners kampen met schaarste, nl. een tekort aan tijd door de vele hulpvragen en ook daar de beperkte middelen.

Dag 2: generalistische werken, ook in gespecialiseerde diensten.
Wat is generalistisch werken, kan het in een gespecialiseerd werk? Mogelijkheden en valkuilen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die werkt met mensen in een precaire financiële situatie:

Maatschappelijk werkers uit verschillende organisaties, psychologen, verpleegkundigen, educatieve medewerkers, contextbegeleiders, huisartsen, advocaten, politie, …

Programma

Dag 1

  • Maatschappelijke kwetsbaarheid
  • Schaarste met aandacht voor zowel cliëntsysteem als hulpverlenerssysteem

Dag 2

  • Generalistisch werken
  • Evenwicht tussen specialisme en generalistisch werken

Nele Cox of haar collega Helene Cappelle. Beide zijn lector en onderzoeker bij Vives en werkten mee aan het Mission-project in Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.