Mede-eigendom


Een volledig juridisch beeld van mede-eigendom in het algemeen
Opleiding Logistiek 150557

Omschrijving

De wetgever onderscheidt twee vormen van mede-eigendom:

  • Ten eerste is er de vrijwillige mede-eigendom. Hier kiezen de mede-eigenaars er zelf voor om samen eigenaar te zijn van een goed. We denken bijvoorbeeld aan twee vrienden die samen een vakantiewoning kopen.
  • Daarnaast is er de gedwongen mede-eigendom. Hierbij dienen de goederen "vanuit hun aard" tot een gemeenschappelijk gebruik. Het bekende voorbeeld hiervan is de gemene inkomhal en de lift die toegang geeft tot verschillende private appartementen.

In deze module krijgt u een volledig juridisch beeld van mede-eigendom in het algemeen. De algemene beginselen van mede-eigendom op een duidelijke manier uiteengezet: Hoe kan mede-eigendom ontstaan? Wat zijn de rechten en plichten van de mede-eigenaar? Hoe kan een mede-eigendom eindigen?

Deze juridische basis is essentieel voor iedereen die in contact komt of kan komen met mede-eigendommen. Een goede kennis van deze beginselen kan verrassingen en conflicten voorkomen.

De module 'mede-eigendom van appartementen' bouwt voort op deze algemene module over mede-eigendom.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor:

  • lokale besturen, OCMW's, SHM, SVK, social-profitorganisaties in de woonsector eigenaar of beheerder van (sociale) appartementen, assistentiewoningen, serviceflats, cohousingprojecten, ...
  • projectontwikkelaars, immobiliënmakelaars, syndici, voorzitters VME's
  • ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond het thema mede-eigendom op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. De opleiding is interactief.  Er is steeds mogelijkheid tot vraagstelling.

Programma

  • Soorten mede-eigendom
  • Hoe kunt u in contact komen met mede-eigendom: situaties uit de praktijk
  • De rechten en plichten van de mede-eigenaars
  • Het einde van de mede-eigendom
  • Rechtspleging bij geschillen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.