Bestuurder tractor voor gevorderden


Efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de tractor
Opleiding Logistiek 150596

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de tractor.

De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de tractor.

Omschrijving

Werken met een tractor is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

Veilig en doeltreffend werken met een tractor vereist niet alleen een degelijk toestel maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie en moet o.a. goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

In deze opleiding leert u efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de tractor. De deelnemers zijn, na het volgen van deze opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de tractor.

Voor deze opleiding worden 2 lessen voorzien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die met een tractor werken hebben een veiligheidsfunctie en moeten een opleiding gevolgd hebben. Personen die het attest 'bestuurder tractor' willen behalen.

Toelatingsvoorwaarden

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen doorgaan.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de lessen is verplicht.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.
 • Deze opleiding is geschikt voor mensen die nog geen rijbewijs G hebben.
 • Personen die op de openbare weg komen moeten het rijbewijs G behalen.

Methodologie

De evaluatie bestaat uit een theoretische en een praktische proef. Bij positief resultaat ontvangt de cursist het attest 'Bestuurder tractor' dat 5 jaar geldig is.

Programma

Theorie:

 • Soorten tractoren
 • Inspectie en controle
 • Werking motor + types
 • Werking versnellingsbak + types
 • Werking hydraulisch systeem
 • Werking aftakas
 • Bediening
 • Juiste bandenspanning + uitleg soorten banden
 • Soorten werkzaamheden
 • Belasting, stabiliteit, gewicht, ...
 • Wetgeving, verkeer (verlichting, gewichten, ...)
 • Evaluatietest theorie

Praktijk:

 • Controle veiligheid en verlichting voertuig
 • Gebruik en bediening tractor
 • Rijden met tractor
 • Aan - afkoppelen aanhang
 • Rijden met aanhang
 • Controleren bandenspanning
 • Werken met machines
 • Evaluatietest praktijk

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.