Risicomanagement als onderdeel van ISO9001


Efficiënt risico- en opportuniteitenbeheer in uw organisatie
Opleiding Kwaliteit 160468

Omschrijving

Hebt u ook ISO 9001, ISO 14001 of andere systeemcertificaties?

Met de nieuwe versies, dienen organisaties een beleid omtrent risico- en opportuniteitenbeheer te voeren. Het toepassen van de risicoanalyse komt binnen de norm regelmatig aan bod, we denken hierbij o.a. aan interne audits, ontwikkeling, monitoring, registratiebeheer, procesbeschrijvingen, ...

Dit kadert binnen de visie dat een risicoanalyse aanleiding zal geven tot preventieve maatregelen bij de uitwerking en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Valkuil is echter de mogelijke abstractie van deze eis, en vooral hoe deze praktisch en als effectief bruikbaar voor de bedrijfsvoering toe te passen.

Opportuniteit:

Een beredeneerde toepassing kan een meerwaarde betekenen voor uw ondernemersperspectief. Als via een helikopterbeeld risico's en opportuniteiten kunnen in kaart worden gebracht en bovenal synergiën in de organisatie bevorderen, kan een werkbare opzet bereikt worden.

De insteek is vooral een risico- en opportuniteitenbeheer met als prioritair doel meerwaarde te bieden voor de eigen bedrijfsvoering én een blijvende conformiteit aan de normen te garanderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor verantwoordelijken voor (ISO) managementsystemen, deskundigen veiligheid en welzijn, kwaliteit, milieu ...

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Doorheen de opleiding worden op een interactieve manier synergiën aangehaald binnen uw eigen bedrijfskader en hoe deze te combineren, optimaliseren en inzetbaar te maken voor de effectieve bedrijfsvoering.
 • Met deze opleiding krijgt u praktische bagage aangereikt waarmee u binnen uw eigen organisatie risico- en opportuniteitenbeheer zal kunnen opzetten.

Programma

Pijlers en normen in de organisatie

 • Synergiën en relaties met de normen
 • Bijzondere aandacht voor normen en aanverwanten waar reeds risicomanagement is in opgenomen (bv ISO 31000 risicomanagement, ISO 22301 Business Continuity Management)

Nieuwe eisen van de normen

 • Overzicht
 • Praktische interpretatie

Implementatie

 • Voorbeelden van modellen
 • Praktijktoepassing

Risico- en opportuniteitenbeheer

 • Soorten risicoanalyse systemen, tools en invulling
 • Relatie met contextanalyse van de organisatie
 • Praktische afwikkeling in lijn met de strategie en doelstellingen

Docent is dhr. Brecht Kindt, die beroep kan doen op meer dan 20 jaar ervaring betreffende het toepassen van normen en aanverwanten op een pragmatische wijze en vooral gericht op meerwaarde voor de bedrijfsvoering.