Reduceren van doorlooptijden en omsteltijden


Bespaar kosten en zorg voor kortere levertermijnen

Introductie

Module 3 van de Expert opleiding: lean in operations management

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules van de in totaal 9 modules apart volgen.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

In een klimaat van besparingen gekoppeld aan het continu streven naar een hogere servicegraad, korte leveringstermijnen en flexibiliteit, is het omstellen van machines een belangrijke kostenfactor. Omsteltijden reduceren door middel van de SMED-methode heeft haar doeltreffendheid reeds bewezen.

Een ander gegeven is dat doorlooptijden zo kort mogelijk moeten gehouden worden. Verlagen van de doorlooptijden zorgt niet alleen voor een verlaging van uw kosten maar zorgt ook voor kortere levertermijnen wat resulteert in een verbeterde klantenservice. Kennis van de doorlooptijd laat ons toe om nauwkeurig en betrouwbaar te plannen, m.a.w. dit past volledig binnen de lean filosofie. Ook hier bestaan er een aantal technieken voor die we in deze module aanleren en inoefenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met praktijkoefeningen en cases, zodat het geheel prima geïllustreerd wordt en het nodige inzicht verleent om het aangeleerde in uw eigen organisatie toe te passen.

In doorlooptijdreductie worden de verschillende stappen in detail besproken en de ondersteunende technieken worden uitgelegd, aangeleerd en ingeoefend.

De SMED-methode wordt aangebracht door analyse van een simulatieoefening waarbij de deelnemers zelf een omstelling doen en volledig ontleden.

Programma

In deze module komen aan bod:

 • Reductie van doorlooptijd
  • Wat is doorlooptijd?
  • Technieken om doorlooptijd te visualiseren
  • Hoe de doorlooptijd in productie en administratie reduceren?
 • Omsteltijdreductie
  • Soorten activiteiten
  • De SMED- methode
  • Praktijkervaring via een simulatieoefening

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.