Kwaliteit en normering in de schoonmaak


Goed schoonmaakbeheer
Opleiding Kwaliteit 130686

Introductie

Schoonmaak is ontegensprekelijk het thema waarmee facilitymanagement zich al het langst bezig houdt. Iedereen wil een 'schoon' resultaat, maar de beoordeling daarvan verloopt erg subjectief. Uit het objectief beoordelen volgt logisch het correct budgetteren van uw schoonmaak of u deze nu zelf doet of uitbesteedt.

Omschrijving

Maar al te vaak wordt veel budget besteed aan schoonmaakproducten, poetsgerief of werkuren. Desondanks haalt men toch niet het verwachte resultaat.

In deze opleiding worden de nodige tools aangereikt om een goed schoonmaakbeheer te realiseren.

Voor de inventarisatie en calculatie wordt er niet langer met Excel bestanden gewerkt. Een software die onderbouwd is door normen vormt een goede basis.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken poetsdienst van de non-profit.

Programma

1. Inleiding

 • Continu verbeteren van de schoonmaak

2. Normen in de schoonmaaksector

 • NEN 2075:2000 Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening
 • EN 13549:2001 Schoonmaakdienstverlening - Basiseisen en aanbevelingen voor kwaliteitsmeetsystemen
 • INSTA800 Nordic Cleaning standard
 • ISSA 612 EN MISSET Arbeidstijden per taak gebaseerd op industrienormen

3. Wat is schoonmaakbeheer?

 • Behoeftenanalyse
 • Inventaris
 • Wat als (simulaties, verandering in methoden en seizoensgebonden aanpassingen)

4. Waarom schoonmaken?

 • Voor facilitaire dienst (visualisatie, werkinstructie, inzicht en dynamiek van het gebouw)
 • Als beleidsinstrument (kosten, veiligheid, werkbalans)
 • Risicobeheersing (hygiënelevel en contactpunten)

5. Werkorganisatie

 • Verkaveling van een gebouw (vereisten van de gebruikers)
 • Werkbalans van het personeel (verminderen verlet en werkinstructie, opvang van de multi-culti)
 • Opvolging en sturing

6. Kwaliteit en hygiëne controle

 • Wat is een service level?
 • Wat is een hygiëne level?
 • Wat is een AQL en waarom is dat niet hetzelfde?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.