Een veilige werkomgeving in de grootkeuken en sociale keukens


Ongevallenpreventie in de keuken
Opleiding Kwaliteit 140179

Omschrijving

Personen tewerkgesteld in een keuken zijn blootgesteld aan verschillende risico's. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van deze risico's en preventieve maatregelen te nemen zodat de kans op ernstige letsels minimaal is.

Tijdens deze opleiding behandelen we de vaak voorkomende  risico's, bekijken we wat de wetgever van ons verwacht en welke preventiemaatregelen moeten gevolgd worden om op een veiliger manier te werken.

Gezien de interactie met de cursisten worden maximaal 20 personen toegelaten tot deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden, veiligheidsverantwoordelijken, facilityverantwoordelijken en keukenverantwoordelijken die tewerkgesteld zijn in de grootkeuken en in de sociale restaurants en keukens.

Programma

Volgende risico's komen aan bod, samen met praktische tips om deze tot een minimum te herleiden:

 

Wetgevend kader

Risicopreventie is het uitgangspunt. Er moeten risicobeoordelingen worden uitgevoerd met de bedoeling te zorgen voor het welzijn van de werknemers.

Uitglijden, struikelen en vallen

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de voornaamste oorzaken van ongevallen in de horeca, met name in keukens. Ze worden vooral veroorzaakt door oppervlakken die door water, voedselresten of olie glad zijn geworden. Door het dragen van verkeerd schoeisel wordt het gevaar nog groter. Ook te snel lopen of rennen, afgeleid worden en het niet gebruiken van trapleuningen vergroten het risico.

Snijgereedschap en messen

Snijmachines, vleesmolens, staafmixers en messen worden in professionele keukens veel gebruikt. De meestvoorkomende verwondingen in de keuken zijn snijwonden, bij het gebruik of de reiniging van het gereedschap.

Brandwonden

De grootste oorzaken ivm brandwonden zijn het omgaan met warm of kokend water, stoom, hete olie, warme potten en pannen, flamberen, ...

Ergonomische aspecten

Bij veel activiteiten in de keuken is sprake van het manueel hanteren van lasten.

Letsels zijn vaak het resultaat van langdurige spanning en belasting. Het tillen en dragen van zware voorwerpen is een belangrijke oorzaak van rugpijn, terwijl activiteiten die veel kracht of herhaalde bewegingen vergen en die in een slechte houding worden uitgevoerd, kunnen leiden tot aandoeningen aan nek, schouders en armen.

Lawaai

Lawaaierige bereidingsprocessen, piepsignalen, vaatwassers, machines, ventilatie, koffiemolens, schoonmaakwerkzaamheden, wassen, muziek in cafés en, natuurlijk, het geroezemoes van collega's en gasten horen er allemaal bij in de horeca.

Herhaalde blootstelling aan lawaai gedurende langere perioden kan uw gehoor aantasten.

Gevaarlijke producten

In de keuken vormen veel stoffen een aanzienlijk risico voor werknemers, waaronder afwasmiddelen, machinevaatwasmiddelen en spoelmiddelen, ontstoppingsmiddelen, ovenreinigers, desinfecterende middelen, toiletreinigers, bleekmiddel, ontsmettingsmiddelen en ontkalkingsmiddelen. De meest voorkomende risico's zijn aanraking met de huid of ogen en inademen of inslikken.

Het tappen van dranken

Voor de tapinstallaties worden stikstofgas, koolzuurgas en, in bepaalde omstandigheden, perslucht gebruikt. Koolzuurgas, een reuk- en kleurloos gas dat zuurstof verdringt, wordt het meest gebruikt. Afhankelijk van de gasconcentratie en de blootstellingsduur, kunnen werknemers last krijgen van hoofdpijn, zweten, versnelde ademhaling, verhoogde hartslag, kortademigheid, duizeligheid, ...

 

Warme werkomgevingen

In keukens maakt het koken en bakken de omgeving warm en vochtig. Overmatige blootstelling aan een hete werkomgeving kan tot uiteenlopende aandoeningen leiden, we denken hierbij aan overmatige transpiratie, hitteberoerte, uitputting door hitte, flauwte, ...

Brandgevaar

In de keuken is het risico van brand aanzienlijk, met name in keukens waar gas, open vuur, hete olie en brandbare stoffen aanwezig zijn.

 

Werken met ladder/ trapladder

Werken met de ladder/ trapladder blijkt nog altijd zeer gevaarlijk te zijn. Verkeerdelijke op- of afstappen, evenwichtsverlies, vallen of laten vallen, uitglijden, ...

Psychosociale belasting

Lange werktijden, vaak 's nachts en in het weekend, vormen een extra belasting voor horecawerknemers. Moeilijke klanten kunnen voor stress zorgen. Er kan zelfs sprake zijn van intimidatie en geweld.

Karim Chaachoua heeft zich gespecialiseerd in arbeidsveiligheid met specifieke kennis betreffende gevaarlijke producten, veiligheidsfuncties, brandbestrijding en preventie in het algemeen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.