Actuele brandveiligheidsnormen voor gebouwen


De basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen
Opleiding Kwaliteit 130756

Omschrijving

Sinds 1994 bestaan er basisnormen inzake brandpreventie voor nieuwe gebouwen. Zo zijn de bijlagen voor Lage, Middelhoge en Hoge gebouwen al verschillende jaren binnen de sector ingeburgerd. Naast een aantal aanpassingen in deze bijlagen zijn er ook de bijlage 6 voor industriële gebouwen en de bijlage 7 met gemeenschappelijke voorschriften voor de lage, middelhoge en hoge gebouwen. Daarnaast zijn er onder andere verschillende aanpassingen aan de bestaande basisnormen zoals de begrippen reactie bij brand van materialen en brandweerstand dat is aangepast aan de Europese regelgeving. Ook zijn er nieuwe regels hoe leidingen kunnen doorgevoerd worden door brandwerende wanden. Verder werden regels ingevoegd met nieuwe bepalingen betreffende de gevels, de verwarmingslokalen en de verluchting van de trappenhuizen in lage gebouwen. De aanpassing van de bepalingen inzake de verluchting van de liftschachten in lage- energiegebouwen en de toevoeging van bepalingen inzake de groendaken zijn ook nieuw.

De docent zal de gewijzigde basisnorm op interactieve wijze doornemen en verduidelijken aan de hand van diverse voorbeelden.

Tijdens de uiteenzetting wordt dieper ingegaan op de wijzigingen ingevoegd in het oorspronkelijke KB 07 juli 1994 in basisnormen voor brandpreventie. Zo komt het verschil aan bod tussen het Rf en REI. De nieuwe regels met betrekking tot reactie bij brand van materialen, gemeenschappelijke voorschriften lage gebouwen, ....

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • voor medewerkers openbare besturen en instellingen, social profit instellingen en organisaties, sociale huisvesting, politiediensten, zorginstellingen
  • medewerkers vastgoedsector
  • architecten en studiebureaus
  • energiedeskundigen
  • preventiediensten en facilitydiensten

Programma

Deze opleiding heeft toe doel de wijzigingen aan het KB van 7 juli 1994 inzake basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen te bespreken.

Daarbij komen aan bod:

  • Bespreking van de aanpassingen aan de voorschriften betreffende reactie bij brand van bouwmaterialen (bijlage 5)
  • Bespreking van de aanpassingen van de voorschriften betreffende brandweerstand bij lage, middelhoge en hoge gebouwen (bijlagen 2, 3 en  4)
  • Bespreking van de nieuwe bepalingen betreffende gevels, verwarmingslokalen en verluchting van de trappenhuizen in lage gebouwen
  • Bespreking van de nieuwe bijlage 7 (gemeenschappelijke voorschriften voor lage, middelhoge en hoge gebouwen)
  • Bespreking van de aanpassing van de bepalingen inzake verluchting van de liftschachten in lage-energiegebouwen en de toevoeging van bepalingen inzake de groendaken

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.