Word: revisie, samenwerken en lange documenten


Word biedt meer mogelijkheden dan ooit
Opleiding ICT en informatiemanagement 150208

Omschrijving

In deze vervolmakingsopleiding leert u alle functionaliteiten kennen die te maken hebben met revisie (werken met track changes), het samenwerken aan Word-documenten en het professioneel omgaan met lange documenten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bedienden

Voorkennis

Basiskennis van Word is vereist.

Programma

 • Werken met stijlen en thema's
 • Kop- en voetteksten, voetnoten, bladwijzers, verwijzingen en hyperlinks
 • Bijschriften
 • Inhoudsopgave en trefwoordenregister (index)
 • Werken met pagina-einden en secties
 • Hoofd- en subdocumenten
 • Document voorbereiden voor delen
 • Document delen
 • Samenwerken aan documenten
 • Documenten vergelijken
 • Documenten beveiligen
 • Taal- en spellingcontrole, vertalen, synoniemen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.