Projectmatig werken in de zorg- en welzijnssector


U bent aangesteld als projectleider ... en nu?
Opleiding ICT en informatiemanagement 150573

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U leert succesvol projectmatig werken binnen de zorg- en welzijnssector
 • U bent in staat om een professioneel projectplan op te stellen
 • U leert de opdracht en het resultaat helder afbakenen
 • U bent in staat om tijd, geld en voortgang in relatie tot kwaliteit te beheersen
 • U kunt uw projectorganisatie optimaal afstemmen op de projectomgeving binnen de zorg- en welzijnssector
 • U krijgt inzicht in effectieve samenwerking en communicatie binnen projectteams
 • U leert projectrisico's en voortgang zorgvuldig managen

Introductie

Een project opstarten en tot een goed einde brengen is meestal een complexe aangelegenheid. Als projectleider moet u in staat zijn om met de beschikbare middelen (mensen, geld, materiaal en tijd) de doelstellingen te halen.

U bent aangesteld als projectleider ... en nu? U krijgt tijdelijk een aantal projectmedewerkers toegewezen aan wie u leiding geeft voor de duur van het project. Het succes van een project hangt natuurlijk af van uw vaktechnische capaciteiten, maar voor een groot deel ook van uw leiderschapsvaardigheden. Enthousiaste en gemotiveerde teamleden en een vlotte communicatie zijn immers essentieel voor het slagen van projecten. Hoe slaagt u erin om uw medewerkers te motiveren?

Omschrijving

In deze actieve training ontwikkelt u inzicht in verschillende kritische succesfactoren van projectmatig werken. Bovendien worden uw vaardigheden als leidinggevende aangescherpt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding Project Management voor Zorg en Welzijn is uitstekend geschikt voor iedereen die binnen de zorg- en welzijnssector in projectverband werkt en projectverantwoordelijkheid draagt. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis van projectmanagement wilt vergroten.

Programma

 • Effectief projectmanagement binnen de zorg- en welzijnssector
 • Schrijven van een professioneel projectplan
 • Heldere afbakening van de opdracht en het resultaat
 • Faseren en beslissen in een project
 • Integrale beheersing van tijd, budget en voortgang in relatie tot kwaliteit
 • Effectieve projectplanning binnen de zorg- en welzijnssector
 • Opstarten van een projectteam en -rollen
 • Beheersing van een project tijdens de uitvoering
 • Managen van projectrisico's en -voortgang
 • Projectrapportage en -afsluiting
 • Communiceren en samenwerken in teams binnen de zorg- en welzijnssector
 • Praktijksituaties en -voorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.