Fast Course 20743: Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016


Ontdek de kracht van Windows Server 2016!
Opleiding ICT en informatiemanagement 170034

Introductie

Deze 4-daagse Fast(*) Course 20743 gaat in op de nieuwe features en functionaliteiten van Windows Server 2016, zoals management, networking infrastructure, storage, access control, Hyper-V, high availability en identity federation. Volgende specifieke technologieen worden eveneens behandeld: Dynamic Access Control (DAC), Failover Clustering, Microsoft Online Backup and changes with Active Directory en Hyper-V en Active Directory Federation Services (ADFS).

Deze course is geen upgrade course die specifieke invalshoeken behaalt betreffende het migreren of upgraden van een specifieke omgeving naar Windows Server 2016. De course zal wel uw skills upgraden tot het niveau van Windows Server 2016.

Deze course is, naast een kennis upgrade naar Windows Server 2016, evenzeer dé ideale voorbereiding voor de MSCA/MCSE examens.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • IT Professionals met ervaring als Windows Server 2008/2012 Administrator op basis van dagelijkse administratieve en management taken en die hun technische skills wensen te updaten naar Windows Server 2016.
 • IT Professionals die reeds houder zijn van bestaande Windows Server certificatie zoals Technologie Specialist (MCTS), Professional (MCITP) en die hun huidige certificatie wensen om te zetten naar de nieuwste generatie Microsoft Certificatie.

Voorkennis

Deelnemers beschikken over actieve kennis en werkervaring betreffende:

 • Twee of meer jaar ervaring in het opzetten en beheren van een Windows Server 2008/2012 omgeving
 • Ervaring met Windows Networking Technolgies en implementation
 • Basiskennis Windows Server 2008/2012 technologieen en implementaties

OF

 • IT professionals die in het verleden de opleiding "Windows Server 2012: Implementing en Administering" hebben gevolgd of equivalente kennis hebben

Methodologie

De opleiding wordt afgewisseld tussen ongeveer 60% theorie en 40% hands-on praktijk oefeningen die individueel onder begeleiding van de Microsoft Trainer worden uitgevoerd. Vooraleer over te gaan naar de individuele oefeningen toont de trainer aan de hand van concrete oefeningen een aantal concrete scenario's (configuraties) voor. Vervolgens gaan de deelnemers over tot het individueel inoefenen van de praktijk via Hands-on labs. Deelnemers worden waar nodig individueel begeleid tijdens de hands-on labs.

Nuttig om te weten -  Hands-on Labs kunnen ook buiten klassikale sessies door de deelnmers gebruikt worden om oefeningen verder af te werken of te maken.

Belangrijk om te weten - Deelnemers dienen een laptop met Windows OS mee te brengen naar de opleiding. Een internet browser met de mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online lab-oefeningen te kunnen uitvoeren.

Het aantal deelnemers tot deze opleidng wordt - omwille van didactische redenen - beperkt tot 8 deelnemers!

TIP: De opleiding kan ook als een maatopleiding bedrijfsintern georganiseerd worden!

windows-server-mcsa-moc-20689-1-1_2017-34.jpg

Programma

 • Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016
 • Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016
 • Module 3: Implementing directory services
 • Module 4: Implementing AD FS
 • Module 5: Implementing network services
 • Module 6: Implementing Hyper-V
 • Module 7: Configuring advanced networking features
 • Module 8: Implementing Software Defined Networking
 • Module 9: Implementing remote access
 • Module 10: Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
 • Module 11: Implementing failover clustering
 • Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Aanvullende, inhoudelijke informatie over de opleiding vindt hier terug.

De docent geeft les in het Nederlands maar gebruikt Engelstalig cursusmateriaal.

Versnelde cursus - Fast (*) Course : omdat uw tijd kostbaar is!

(*) Deze fast course is een versnelde opleiding en duurt één opleidingsdag minder lang dan de voorziene standaard duur. Bepaalde features uit deze course worden hetzij weinig gebruikt in de praktijk of zijn danig triviaal dat alleen het concept uiteengezet wordt aan de hand van een demo door de trainer. Voor deze topics zullen de cursisten geen praktijkoefeningen doorlopen. De nadruk van deze versnelde opleiding ligt op de features van een Windows Server 2016 omgeving die veelvuldig in de praktijk worden toegepast en die tevens een beduidende toegevoegde waarde bieden voor de bedrijfsomgeving.