CCNA Routing and Switching 3: Scaling Networks


Problemen oplossen in zowel IPv4 als IPv6 netwerken
Opleiding ICT en informatiemanagement 140740

Introductie

Switching en Routing technologie begrijpen en in de praktijk kunnen toepassen is belangrijke kennis (hoeksteen) voor elke IT Professional die zich (verder) wenst te specialiseren in de werking en optimale configuratie van actieve componenten die een essentieel onderdeel vormen van een IT Infrastructuur.

Het Cisco Networking Academy® CCNA Routing and Switching curriculum is ontwikkeld voor (toekomstige) IT Professionals die de basiskennis ICT technologie wensen (te verwerven of) te heropfrissen. Tegelijk heeft dit opleidingstraject als doelstelling u maximaal voor te bereiden op het CCNA® Routing and Switching Examen. Dit opleidingstraject, bestaande uit een groep van 4 opleidingen, biedt u de mogelijkheid om via een combinatie van theorie en vooral hands-on labo oefeningen, de vereiste kennis te verwerven - betreffende CCNA Routing Switching - om vervolgens deze kennis in een professionele bedrijfsomgeving succesvol toe te passen.

Het "CCNA Routing and Switching" opleidingstraject in aanbevolen volgorde:

Stap 1: CCNA Routing and Switching 1: Introduction to Networks (exam Introductions to Networks)

Stap 2: CCNA Routing and Switching 2: Routing and Switching Essentials (exam Routing and Switching Essentials)

Stap 3: CCNA Routing and Switching 3: Scaling Networks (exam Scaling Networks)

Stap 4: CCNA Routing and Switching 4: Connecting Networks (exam Connecting Networks)

Cursisten worden via deze 4 stappen/opleidingen voorbereid voor de CCNA certificatie. Vervolgens hebt u bij de CCNA Examen provider, Pearson Vue, volgende twee mogelijkheden:

Optie 1: Ofwel kiest u om alles in één examen af te leggen en kiest voor het CCNA examen 200-120  (inhoud wordt behandeld in de 4 stappen/opleidingen 1, 2, 3 tem 4)

Optie 2:  Ofwel kiest u de inhoud (stap 1 tem stap 4) over 2 examens te spreiden, namelijk:

 • Het 100-101 ICDN1 examen komt inhoudelijk overeen met de stap 1 en stap 2  én
 • Het 200-101 ICDN2 examen komt inhoudelijk overeen met de stap 3 en stap 4

Personen die liever een examen doen per 2 opleidingen (en kiezen om minder inhoud/examen) kiezen best voor optie 2.

Personen die de inhoud van de 4 stappen (of 4 opleidingen) via één examen wensen af te leggen kiezen best voor optie 1.

De "CCNA examens 200-120, 100-101 ICDN1 en 200-101 ICDN2 " zitten NIET vervat in de kostprijs van de opleiding en dienen afzonderlijk ingepland en afgelegd te worden bij een Cisco erkend examencentrum zoals Pearson VUE (www.vue.com)

Omschrijving

De derde opleiding - CCNA Routing and Switching 3: Scaling Networks - heeft als doelstelling u een inzicht te geven in de werking van Routers en Switchen in een complex bedrijfsnetwerk. IT Professionals leren in deze opleiding geadvanced functionaliteiten van Cisco Routers en Switches te configureren.

Belangrijk: Deelnemers dienen zelf hun (persoonlijke) laptop mee te brengen. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de on-line labo oefeningen (oa via Packet Tracer)  te kunnen uitvoeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

(Toekomstige) IT Professionals die hun kennis betreffende Cisco Routing and Switching op een praktijkgerichte manier (oa via Packet Tracer) aan de hand van veel labo oefeningen en concrete praktijksituaties wensen in te oefenen.

Voorkennis

Voorkennis equivalent aan de opleidingen:

OF

 • deze opleidingen gevolgd hebben.

Methodologie

In de opleiding wordt afgewisseld tussen ongeveer 50% theorie en 50% handson praktijk oefeningen (oa via Packet Tracer), die individueel onder begeleiding van de Cisco Instructor worden uitgevoerd. Vooraleer over te gaan naar de individuele oefeningen toont de Cisco Instructuur aan de hand van concrete oefeningen een aantal concrete modelconfiguraties voor. Vervolgens gaan deelnemers over tot individueel in oefenen van de praktijk via Handson labs. Deelnemers worden waar nodig individueel begeleid tijdens de handson labs.

Belangrijk om weten!

Om blijvende kennis en inzichten rond deze ICT technologie te verwerven én om tevens wekelijks de opleiding op een vlotte manier te kunnen meevolgen dient u rekening te houden met 2 tot 4 uur (per week) - studietijd buiten de contacturen. Deze extra studietijd heeft als doel de leerstof verder in te studeren en aanvullende oefeningen te maken in de labo omgeving die eveneens buiten de contacturen beschikbaar is.

Deelnemers dienen zelf een laptop mee te brengen naar de opleiding. Een internet browser met mogelijkheid tot het draadloos connecteren op het internet via Wifi volstaat om de online labo oefeningen te kunnen uitvoeren.

Aanvullende ondersteuning van de trainer

Buiten de contacturen kan u de trainer een email sturen met vragen rond oefeningen, of kan u uitgewerkte oefeningen doormailen na de trainer met de vraag deze na te kijken.

Beperkt aantal deelnemers

Omwille van de praktijkgerichtheid wordt het aantal deelnemers aan de opleiding beperkt tot maximum 8 deelnemers

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U kan problemen mbt OSPF, EIGRP, STP, VTP in zowel IPv4 als IPv6 netwerken op te lossen
 • U kan  een Dynamic Host Configuration Protocol (of kortweg DHCP) en Domain Name System (of Kortweg DNS) in een IPv4 of IPv6 netwerk implementeren
spanning-tree-osfp-ccna-certif-1-traject_2014-740.jpg

Programma

Module 1:  Introduction to Scaling Networks

 • Introduction to Scaling Networks
 • Implementing a Network Design
 • Selecting Network Devices

Module 2:  LAN Redundancy

 • LAN Redundancy
 • Spanning Tree Concepts
 • Varieties of Spanning Tree Protocols
 • Spanning Tree Configuration
 • First Hop Redundancy Protocols

Module 3:  Link Aggregation

 • Introduction
 • Link Aggregation Concepts
 • Link Aggregation Configuration

Module 4: Wireless LANs

 • Introduction
 • Wireless Concepts
 • Wireless LAN Operations
 • Wireless LAN Security
 • Wireless LAN Configuration

Module 5: Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF

 • Advanced Single-Area OSPF Configurations
 • Troubleshooting Single-Area OSPF Implementations

Module 6: Multiarea OSPF

 • Multiarea OSPF Operation
 • Configuring Multiarea OSPF

Module 7: EIGRP

 • Characteristics of EIGRP
 • Configuring EIGRP for IPv4
 • Operation of EIGRP
 • Configuring EIGRP for IPv6

Module 8: EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting

 • Advanced EIGRP Configurations
 • Troubleshoot EIGRP

Module 9: IOS Images and Licensing

 • Managing IOS System Files
 • IOS Licensing