Cursus loon- en personeelsadministratie


Inzicht in de totaliteit van de documenten
Opleiding HRM 040517

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U begrijpt de werking van verschillende instanties waarmee u als werkgever geconfronteerd wordt door de tewerkstelling van personeel
 • U krijgt inzicht in de verschillende arbeidsovereenkomsten en de valkuilen ervan
 • U begrijpt de flow van de loonberekening: van brutoloon tot nettoloon, maar ook van brutoloon tot kostprijs van de tewerkstelling
 • U krijgt inzicht in de complexe materie van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie en de belangrijkste schorsingen van de arbeidsovereenkomst
 • Tot slot komt ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst aan bod
 • Kortom, u wordt de ideale gesprekspartner binnen de organisatie voor de werknemers en het management, en anderzijds loopt de communicatie met uw sociaal secretariaat vlotter

Omschrijving

Zelfs al werkt u samen met een sociaal secretariaat en bent u geen expert, een goede basiskennis van de loon- en personeelsadministratie is absoluut noodzakelijk wilt u uw medewerkers, collega's, een vlug en correct antwoord op hun vragen geven.

U zult op een efficiënte en adequate manier kunnen samenwerken met het sociaal secretariaat.

Het programma komt in aanmerking voor 36 uren permanente vorming IAB.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U bent verantwoordelijk voor personeelszaken of medewerker die zich bezighoudt met de loon- en personeelsadministratie binnen de organisatie maar u bent geen expert. U verwacht namelijk nog voldoende ondersteuning vanuit uw sociaal secretariaat.

Deze opleiding is eveneens ideaal voor cijferberoepers die instaan voor de loon- en personeelsadministratie.

Methodologie

Aan deze opleiding is geen examen verbonden. Praktische oefeningen zorgen ervoor dat de theorie klaar en duidelijk is.

payrollloonadministratie-3-4_2004-517.jpg

Programma

 • Verplichtingen t.o.v. instanties
  • RSZ
  • FOD Financiën
  • Externe Dienst Preventie en Bescherming
  • Vakantiefondsen
  • Arbeidsongevallen: betaling van bijdragen en de daaraan gekoppelde aangiften
 • Verplichtingen t.o.v. werknemers bij aanvang van de tewerkstelling
  • Arbeidsreglement
  • Soorten individuele arbeidsovereenkomsten
  • Dimona
  • Toepasselijke CAO’s (paritair comité en andere)
 • Tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst
  • Maandelijkse loonberekening
  • Berekening van het vakantiegeld
  • Bescherming van het loon
  • Wederzijdse verplichtingen werkgever/werknemer
  • Belangrijkste schorsingen van de arbeidsovereenkomsten en de valkuilen bij ontslag
 • Bescherming tegen ontslag
 • Specifieke statuten zoals tijdskrediet en SWT
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling: Limosa, single permit

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.