AGB voor openbare besturen : nog zinvol vanuit fiscaal oogpunt, of niet ?


Leidt een AGB steeds tot fiscale besparingen?
Opleiding Fiscaliteit 200257

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Een inzicht in de voor en nadelen van een AGB op btw-vlak, wat u in staat stelt om beleidskeuzes  te maken.

Introductie

De belangrijkste overweging voor het oprichten van een AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) is voor de meeste gemeentebesturen een financiële overweging. Een AGB kan in bepaalde gevallen immers als BTW-plichtige worden beschouwd. Zo kan het de BTW die het betaald heeft op aankopen vaak (deels) recupereren. Dat zorgt voor een belangrijke besparing bij grote renovaties of investeringen, wat als voornaamste reden kan worden beschouwd om een AGB op te richten. De btw-regels hieromtrent zijn een aantal jaren geleden echter (sterk) verstrengd. Men kan de vraag stellen of het op vandaag nog steeds interessant is om een AGB op te richten. Tevens kan men de vraag stellen of het nog aanbevolen is om bijvoorbeeld nieuwe projecten in een bestaand AGB onder te brengen. Of kan men het AGB beter stopzetten?

Omschrijving

Deze strategische beslissing vergt een doordachte aanpak waarbij het fiscale aspect niet de enige invalshoek is. In dit seminarie geven we een overzicht van de btw-regels die van toepassing zijn op AGB’s. Wat is de achtergrond en historiek van deze regels? Daarnaast bespreken we een aantal concrete elementen die u in staat moeten stellen om een weloverwogen beslissing te nemen inzake, bijvoorbeeld, het oprichten, verderzetten of stopzetten van een AGB. Dit alles doen we aan de hand van ‘real life’ voorbeelden en cijfers.   

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We richten ons hier tot gemeentelijke diensthoofden, stafmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Programma

De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat zijn de btw-regels die van toepassing zijn op AGB’s? Wat is de achtergrond en historiek van deze regels?
  • Wat zijn op dit moment de voor- en nadelen op btw-vlak van een AGB?
  • Met welke zaken dient u rekening te houden om een weloverwogen beslissing te maken inzake de toekomst van uw AGB?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.