Organisatiebeheersing werkings-en investeringssubsidies

Webinar Financieel Beleid 210347

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U detecteert vlotter de diverse risico’s in het subsidieproces en weet de passende beheersmaatregelen aan te wenden teneinde deze risico’s optimaal af te dekken en hierover te rapporteren.

De aangebrachte methodiek kan ook bij andere processen in uw organisatie worden gebruikt.

Introductie

Binnen uw organisatie in de publieke sector merkt u ongetwijfeld het steeds toenemende belang van een systeem van organisatiebeheersing (of 'interne controle'). Hiermee wordt gestreefd naar afdekking van de belangrijkste risico’s, de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen, efficiëntieverbetering alsook het voorkomen van fraude.

We bespreken hier zowel de flow van eigen subsidies als van subsidies van hogere overheden (Europa, federale overheid, Vlaamse overheid) die door het bestuur zelf of door uw partners (organisaties, verenigingen, …) besteed worden.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding verdiept u zich in de organisatiebeheersing binnen het subsidieproces (werkings- en investeringssubsidies). Er wordt ingegaan op de mogelijke risico’s die via beheersmaatregelen (zo veel mogelijk) kunnen worden afgedekt.

Het subsidieproces wordt hierbij in zijn verschillende stappen behandeld. Startend met de bekendmaking van de subsidie, over het indienen van de aanvraag en de beoordeling en/of berekening, tot finaal de uitbetaling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de (financiële) diensten en administraties die subsidies verstrekken en/of opvolgen, en ook tot de medewerkers die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor organisatiebeheersing binnen uw organisatie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De theoretische basis wordt geïllustreerd met een interactieve praktijk-case.

Programma

In deze opleiding worden de algemene principes van organisatiebeheersing kort toegelicht waarna dieper wordt ingegaan op de risico’s en beheersmaatregelen specifiek voor het subsidieproces.

Aan de hand van een interactieve praktijk-case worden deze risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht zodat elke organisatie hier zelf mee aan de slag kan (en dit niet alleen voor het subsidieproces).

Inhoudstafel:

 1. Organisatiebeheersing/Interne controle?
 2. Interne organisatie en omkadering
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Subsidiebeleid
 • Juridisch kader
 • Integriteit
 • Financiële planning en beheer
 • Informatiebeheer
 1. Stappen in het subsidieproces
 • Bekendmaking
 • Indiening aanvraag
 • Beoordeling en berekening
 • Uitbetaling
 1. Risico’s en beheersmaatregelen
 • Risico’s
 • Beheersmaatregelen of interne controles
 • Evaluatie van risico’s

Lieven Penninck

director Publieke Sector bij EY (interne controle, interne audit en risicomanagement)

Thijs Deweerdt

"De cursus gaf een duidelijk overzicht van organsiatiebeheersing. De opbouw van de dag was zeer goed met telkens per processtap een oplijsting van de risico's en de passende beheersmaatregelen. Een aanrader in al zijn facetten: sprekers, inhoud en aanpak."

Marleen Smeyers, lokaal bestuur Olen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.