Organisatiebeheersing vergunningsprocessen

Opleiding Financieel Beleid 210348

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U detecteert vlotter de diverse risico’s in het vergunningsproces en weet de passende beheersmaatregelen aan te wenden teneinde deze risico’s optimaal af te dekken en hierover te rapporteren.

De aangebrachte methodiek kan ook bij andere processen in uw organisatie worden gebruikt.

Introductie

Binnen uw organisatie in de publieke sector merkt u ongetwijfeld het steeds toenemende belang van een systeem van organisatiebeheersing (of 'interne controle'). Hiermee wordt gestreefd naar afdekking van de belangrijkste risico’s, de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen, efficiëntieverbetering alsook het voorkomen van fraude.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding verdiept u zich in de organisatiebeheersing binnen het vergunningsproces. Er wordt ingegaan op de mogelijke risico’s die via beheersmaatregelen (zo veel mogelijk) kunnen worden afgedekt.

Het vergunningsproces wordt hierbij in zijn verschillende stappen behandeld.

Startend bij de indiening van de aanvraag, over het onderzoek van de aanvraag, de beoordeling en beslissing, tot finaal de bekendmaking en eventuele beroepen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot medewerkers van omgevingsdiensten en ook tot de medewerkers die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor organisatiebeheersing binnen uw organisatie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De theoretische basis wordt geïllustreerd met een interactieve praktijk-case.

Programma

In deze opleiding worden de algemene principes van organisatiebeheersing kort toegelicht waarna dieper wordt ingegaan op de risico’s en beheersmaatregelen specifiek voor het vergunningsproces.

Aan de hand van een interactieve praktijk-case worden deze risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht zodat elke organisatie hier zelf mee aan de slag kan (en dit niet alleen voor het vergunningsproces).

Inhoudstafel:

 1. Organisatiebeheersing/Interne controle?
 2. Interne organisatie en omkadering
 • Beleid en juridisch kader
 • Kennis en expertise
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Objectiviteit en afhankelijkheid
 • Informatiebeheer
 • Monitoring en rapportering
 1. Stappen in het vergunningsproces
 • Indiening
 • Volledigheid en ontvankelijkheid
 • Onderzoek
 • Beoordeling en beslissing
 • Bekendmaking
 • Beroepen
 1. Risico’s en beheersmaatregelen
 • Risico’s
 • Beheersmaatregelen of interne controles
 • Evaluatie van risico’s

Lieven Penninck

director Publieke Sector bij EY (interne controle, interne audit en risicomanagement)

Thijs Deweerdt

De cursus gaf een duidelijk overzicht van organsiatiebeheersing. De opbouw van de dag was zeer goed met telkens per processtap een oplijsting van de risico's en de passende beheersmaatregelen. Een aanrader in al zijn facetten: sprekers, inhoud en aanpak.

(Marleen Smeyers lokaal bestuur Olen)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.