Letselschade - gemeenrecht voor non-profit


Het schadedossier bij lichamelijke schade
Opleiding Financieel Beleid 110519

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt ue zicht op wat een verzekeringsdossier inzake lichamelijke schade inhoudt.

Omschrijving

Schadegevallen waarbij iemand lichamelijke schade opliep, zijn geen evidente verzekeringsdossier, zelfs al loopt de schaderegeling vlot.

Zeker de correcte informatie, het juiste schadebewijs, de formaliteiten, etc. zijn belangrijke factoren.

Uiteraard wordt het dossier door een makelaar opgevolgd voor schaderegeling binnen de maatschappij, maar toch kan je best ook op de hoogte zijn van hoe een dergelijk schadedossier in een zit.

Deze opleiding laat je kennismaken met de materie inzake schadedossiers bij lichamelijke schade.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar de medewerkers in openbare en lokale besturen en andere non-profit instanties die instaan voor het beheer van de verzekeringsdossiers.

Voorkennis

U hebt een algemene praktijkkennis van de verzekeringsdossiers in uw bestuur of werkplek.

Programma

Korte inhoud van de cursus:

  • schade, fout, causaliteit
  • integrale vergoeding van de schade en op welk moment?
  • opstarten en opvolgen van een dossier
  • de materiële schade (kledij, medische kosten, verplaatsingskosten, administratiekosten enz.)
  • de tijdelijke ongeschiktheid
  • de blijvende ongeschiktheid
  • overlijden
  • beoordeling van de letsels
  • interesten

De theoretische uiteenzetting wordt tijdens de lessen in de praktijk gebracht door middel van oefeningen op basis van concrete schadegevallen.

Daarenboven wordt er, waar nodig, ook aandacht besteed aan de manier waarop de rechters vrij oordelen, soms de 'Indicatieve Tabellen' toepassen en er soms van afwijken, en om welke reden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.