Kredietnegotiaties voor openbare besturen


Financieel technisch deskundig onderhandelen met de bank
Opleiding Financieel Beleid 100120

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u inzicht in de punten waar u op moet letten en waar u kan anticiperen bij de onderhandelingen bij de bank.

Omschrijving

Binnen openbare besturen is het onderhandelen inzake kredieten, leningen, etc. een belangrijke stap in het financieel management. Om echter voldoende inzicht te hebben in de manier waarop kredieten en leningen en andere kredietlijnen worden toegekend, is het nodig om toch even stil te staan bij hoe een onderhandeling in dit kader gevoerd wordt.

We ervaren dat de economische markten steeds sneller evolueren en dat ook openbare besturen accuraat op de markt moeten inspelen.

Om het financieel management in die zin optimaal te sturen, is een doorgedreven financieel-technische deskundigheid van belang.

Als u dan weet op welke punten de bank de nadruk legt, kan u zich daar veel beter op voorbereiden. Tijdens de gesprekken met de bank, kan u de juiste en onderbouwde argumenten geven.

Om u een praktische duiding te geven rond deze argumenten en parameters, organiseren we een kort seminarie. U krijgt achtergrondinformatie, praktische tips, etc. die u in heel wat dossiers kan gebruiken.

Weliswaar is het niet de bedoeling om de aparte dossiers uit uw bestuur in detail te bekijken, maar u kan via vraagstelling concrete aspecten bespreken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar financieel verantwoordelijken binnen openbare besturen, lokale besturen en scholen.

Voorkennis

U hebt inzicht in het financieel beleid binnen uw openbaar bestuur.

Programma

Openbare besturen

  • Specifieke kenmerken en a-typische kredietbenadering
  • Situering binnen algemeen banklandschap

Kredietdossier

  • opmaak en kritische gegevens
  • principes van de ratingscore
  • invloed basel II akkoord?
  • elementen van het financieel plan

Voorbereiding op de onderhandeling met de bank

  • welke informatie  leveren aan de bank
  • hoeveel banken en hoe organiseren?

Evalutaie van het kredietvoorstel en administratieve afhandeling

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.