Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies: introductie en handvaten (module 1)


Handvaten tot aanpak voor vzw's uit de social profit, onderwijssector en lokale besturen.
Opleiding Financieel Beleid 210421

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf najaar 2021
 • de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan
 • uw Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen

Omschrijving

Door deel te nemen aan deze introductie gericht op handvaten leert u:

 • welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf najaar 2021
 • de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan
 • uw Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen

100% slaagkans is er nooit, maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding komt u al een heel eind.

 • U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen
 • U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag

Enkele voorbeelden van geslaagde gesubsidieerde projecten:

Kleine VZW's

Europees programma PDPO: bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas

Gemeenten, intercommunales en partners

Europees programma Interreg Noordzee voor de gemeenten van samenwerkingsverband IGEMO: Duurzame mobiliteitsinitiatieven voor gemeenten

MOVE - Mobility Opportunities Valuable to Everybody

Diverse organisaties in de preventieve gezondheidszorg (VAD, CAW, CGG)

Europees programma Interreg France Wallonië Vlaanderen - preventie jongeren

Deze projecten zijn niet het gevolg van de hier gepromote Escala opleiding, maar tonen aan dat er voor een grote diversiteit aan organisaties en doelstellingen succesvol beroep kan gedaan worden op Europese middelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen.

Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Elke leergroep wordt beperkt tot 10 deelnemers om maximaal op maat te kunnen werken.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers en uw eigen idee.

Programma

Heeft u als vzw-bestuur of als lokaal bestuur het gevoel dat u Europese subsidiekansen laat liggen? Nochtans kunnen Europese subsidies helpen om uw doelstellingen te realiseren. En het klopt, een Europees project vraagt de nodige inspanningen en kennis, maar geslaagde projecten tonen aan dat het kan. En er is meer: organisaties die eenmaal een Europese subsidie binnenhaalden, vinden gemakkelijk(er) hun weg naar een volgend project.

Tijdens deze introductie met concrete handvaten van 4 uur helpt de docente om uw Europees subsidiebeleid te optimaliseren: welke Europese programma’s zijn interessant voor mijn organisatie? Waar vind ik de juiste informatie en hoe volg ik dit op? Hoe organiseer ik mijn diensten? Hoe schrijf ik ijzersterke subsidiedossiers?

Dit betreft een interactieve sessie:

 • Scan van het actuele Europese subsidielandschap en inspirerende voorbeelden
 • Hoe bereid ik mijn organisatie voor?
 • Hoe pak ik een Europese subsidieaanvraag aan?
 • Waar vind ik informatie over Europese subsidies?

(Informatief: voor diegenen die een nog diepgravender vervolg wensen op maat van hun organisatie organiseert Escala op 7 december 2021 en op 8 februari 2022, zelfde uren) nog een bijkomende praktijkmodule gefocust op 'Aanvraag indienen, oefenen, aan de slag'.

https://www.escala.be/opleiding/financieel-beleid/hoe-zet-ik-als-vzw-of-als-lokaal-bestuur-in-op-europese-subsidies-aan-de-slag-module-2

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies. Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij tot voor kort directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht zijn. Glenn begeleidde de voorbije jaren diverse actoren uit de ouderenzorg bij hun subsidiezoektocht en kent in die zin deze sector en relevante subsidiekansen ondertussen uitstekend.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.