Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies: aan de slag (module 2)


Doe-module, oefenmatige aanpak van een eigen Europese subsidieaanvraag.
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze tweede module, nog meer dan na de handvaten introductie:

  • kiest u de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen
  • hebt u meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag

Omschrijving

Door deel te nemen aan deze doe-module leert u:

uw eigen Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen.

100% slaagkans is er nooit, maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding en intense oefening komt u al een heel eind.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Elke leergroep wordt om interactieve redenen beperkt tot 10 deelnemers.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers en uw eigen idee.

Vooral dit laatste komt aan bod in deze tweede doe-module, met de groeps intervisie er op toegepast.

Programma

Module 2 is een echte doe-module, hoe een Europees subsidiedossier concreet aanpakken?

A. Praktisch oefenen, 4 uur

  • Hoe kom ik tot een concreet aanvraag-idee?
  • Hoe laat ik het beleid van mijn organisatie passen binnen een Europees programma
  • Waar vind ik geschikte projectpartners?
  • Hoe een sterk dossier opbouwen en schrijven? Do’s en Don’ts

 

B. Praktisch oefenen, 4 uur

  • Bespreking van enkele uitgewerkte projectideeën uit de groep met do’s en don'ts
  • Intervisie omtrent de diverse ideeën tot subsidieaanvraag
  • Overzicht nieuwe calls, opportuniteiten en aandachtspunten

Mevr. Kaatje Gevaert heeft 20 jaar ervaring met Europese subsidies en projectwerking, veel contacten met overheden, verenigingen, stakeholders in diverse sectoren en op verschillende niveau's (lokaal, regionaal en Europees). Zij combineert dit met een ruime ervaring in de beoordeling/jurering van Europese subsidiedossiers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.