Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies: aan de slag (module 2)


Doe-module, oefenmatige aanpak van een eigen Europese subsidieaanvraag.
Opleiding Financieel Beleid 210422

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze module kan apart gevolgd worden of in combinatie met module 1:

https://escala.be/search/resultaten?zoekterm=europese+subsidies+modul

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Elke leergroep wordt om interactieve redenen beperkt tot 10 deelnemers.

Programma

Module 2 is een echte doe-module, hoe een Europees subsidiedossier concreet aanpakken?

A. Praktisch oefenen, 4 uur

  • Hoe kom ik tot een concreet aanvraag-idee?
  • Hoe laat ik het beleid van mijn organisatie passen binnen een Europees programma
  • Waar vind ik geschikte projectpartners?
  • Hoe een sterk dossier opbouwen en schrijven? Do’s en Don’ts

 

B. Praktisch oefenen, 4 uur

  • Bespreking van enkele uitgewerkte projectideeën uit de groep met do’s en don'ts
  • Intervisie omtrent de diverse ideeën tot subsidieaanvraag
  • Overzicht nieuwe calls, opportuniteiten en aandachtspunten

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies. Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij tot voor kort directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht zijn. Glenn begeleidde de voorbije jaren diverse actoren uit de ouderenzorg bij hun subsidiezoektocht en kent in die zin deze sector en relevante subsidiekansen ondertussen uitstekend.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.