Financiële begrippen - Financial Basics voor de non-profit


Inzicht in de financiële terminologie inzake balans, kostprijs, rapportering
Opleiding Financieel Beleid 111169

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding hebt u inzicht in de financiële terminologie inzake balans, kostprijs, rapportering, etc. binnen de non-profit sector.

Omschrijving

Medewerkers in de non-profit sector die nog niet vertrouwd zijn financiële begrippen, voelen steeds meer dat dit een achterstand kan betekenen. Niet-financiële functies zijn immers toegespitst op andere belangrijke segmenten en taken, maar toch komt een basis kennis van financiële begrippen altijd van pas.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar medewerkers in de non-profit sector die geen financiële voorkennis hebben. Dit is ook een prima voorbereiding voor de Escala opleiding "Financieel Management voor lokale besturen" en op de uitdieping "Balansanalyse".

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Duiding begrippen balans, budget/begroting, resultatenrekening, kostenanalyse
 • Balans en resultatenrekening voor vennootschappen en VZW
  • Elementen op de balans: eigen & vreemd vermogen, vaste & vlottende activa, etc.
  • Opbouw jaarrekening, opbrengsten, kosten, etc...
 • Samenstelling begroting/budget
  • welke elementen?
  • soorten budget? investeringsbudget? exploitatiebudget? ...
  • interpretatie mogelijkheden
 • Rapportering:
  • Doelstelling en mogelijkheden (bvb BSC, etc.)
   • balans
   • resultatenrekening
   • wettelijke toelichtingen
   • begroting
   • begrotingsrekening
   • schema financiële stromen
  • belang van ratio's, kostprijzen, inversteringsanalyses
  • welke rapporteringen zijn voorzien in bvb het gemeentedecreet

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.