Financieel beheer voor de zorginstellingen


Inzicht en interpretatie van uw balans- en resultaatcijfers
Opleiding Financieel Beleid 140030

Introductie

In samenwerking met KBC Bank, Social Profit en Openbare Sector

Omschrijving

De jaarrekening van een instelling bevat zeer veel informatie. Het op een goede manier interpreteren van de cijfers uit uw balans en winst- en verliesrekening is zeer belangrijk en vergt enige kennis terzake. Het ontbreken van die kennis kan belemmerend werken bij het nemen van beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst van uw organisatie. Ook bij besprekingen met uw bank zijn de balans en resultatenrekeningen dikwijls een belangrijk thema. Tijdens deze besprekingen wordt u als leidinggevende ongetwijfeld geconfronteerd met financiële begrippen waar u niet dagelijks mee te maken heeft. De gesprekken gaan echter wel over uw eigen social profitorganisatie en er wordt van u verwacht dat u de juiste financiële beslissingen neemt. Wilt u uw kennis over het lezen en interpreteren van uw eigen jaarrekening opfrissen of verdiepen? Dan is deze opleiding echt iets voor u. De opleiding is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk van een commerciële bankier, actief in de social profit sector. Er is bovendien geen financiële voorkennis vereist om in te schrijven. Het programma is opgebouwd rond een realistische case. De nadruk ligt bovendien op een goed inzicht van wat ratio's en cijfers vertellen, eerder dan op pure berekeningen. Tegen het einde van het programma zult u in staat zijn uw eigen balans en resultatenrekening kritisch te analyseren. Tevens wordt dieper ingegaan op verschillende kredietvormen met hun toepassingsgebied en hun kostprijs. Tot slot leert u werken met een kasplanning, een onmisbaar instrument voor elke instelling.

Deze opleiding heeft niet tot doel u volledig vertrouwd te maken met boekhoudingtechnieken.

Balansanalyse wordt louter gegeven vanuit de visie van de bank.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Een praktische opleiding specifiek voor

 • rust- en verzorgingstehuizen
 • opvang- en huisvestingsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand en
 • voor personen met een handicap
 • kinderopvangcentra
 • beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen
 • sociale vakantiecentra

Programma

Deel 1: Hoe kijkt de bankier naar de jaarrekening van een instelling ? Case study VZW ABC

 • Balans van VZW ABC
 • Bespreking balans
 • Balansratio's
 • Resultatenrekening VZW ABC
 • Bespreking resultatenrekening
 • Rendabiliteitsatio's

Deel 2: VZW ABC breidt uit !

 • Plan van de directie
 • Impact op de balans en de resultatenrekening
 • Appreciatie

Deel 3: Kredietverlening: kredietvormen met hun voor- en nadelen + prijskaartje

 • Exploitatiekredieten:
  • Kaskredieten
  • Vaste voorschotten
 • Afbetalingskredieten:
  • Investeringskrediet
  • Lening op afbetaling
 • Beheer van verzekeringsdossiers:
  • Onderhandelen, kiezen en afsluiten van verzekeringen
  • Beheer van verzekeringsdossiers
  • Aangeven van schadegevallen
  • wentelkrediet
 • Verbinteniskredieten:
  • Borgstellingen
  • Bankgaranties

Deel 4: VZW ABC  dient een kredietdossier in bij de bank

 • Tips in de relatie met de bank
 • Kredietvraag van de VZW ABC
 • Offertes van diverse banken leren correct begrijpen en vergelijken

Deel 5: De kasplanning van de VZW ABC. Situering en nut van een kasplan binnen het geheel van het financieel beheer

 • De elementen van de kasplanning
 • Kasplan als beheersinstrument.
 • De betalingswijze: betalingstechnieken voor inkomende en uitgaande geldstromen
 • Eenvoudige tool om je kasplanning bij te houden; wordt je elektronisch bezorgd.

Deel 6: Info over hoe goed scoort de sector/normen/...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.