Erfdienstbaarheden


Erfdienstbaarheid, gedogen of genieten?
Opleiding Financieel Beleid 140151

Omschrijving

Bij erfdienstbaarheden denken de meesten onder ons aan 'recht van overgang'. Er bestaan echter veel meer erfdienstbaarheden die elk op hun specifieke manier tot stand kunnen komen.

Zodoende moet elke afzonderlijke vorm van erfdienstbaarheid juridisch gezien als specifiek geval bekeken worden.

Aangezien erfdienstbaarheden nog vrij veel voorkomen en eigenaars vaak ongewild een last op hun perceel moeten gedogen of anderzijds van deze last kunnen genieten, is het alvast nuttig om stil te staan bij de totstandkoming van deze erfdienstbaarheden en de mogelijkheden om deze te beëindigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die professioneel in contact komen met regelingen rond erfdienstbaarheden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heb je een praktisch inzicht in de verschillende erfdienstbaarheden en de verschillende wijzen van totstandkoming. Ook rond de juridische achtergrond van deze erfdienstbaarheden krijg je een ruimer inzicht.

Programma

Algemeen

 • Wat is erfdienstbaarheid ?
 • Essentiële en niet-essentiële kenmerken
 • Soorten erfdienstbaarheden:
  • Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden
  • Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden
  • Positieve en negatieve erfdienstbaarheden
  • Natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden
  • Erfdienstbaarheden ontstaan door toedoen van de mens

Erfdienstbaarheden door de mens gevestigd

 • Ontstaanswijze door titel, verkrijging en bestemming door huisvader
 • Gebruik en omvang van erfdienstbaarheid
 • Rechten en plichten van heersend en dienend erf
 • Tenietgaan van erfdienstbaarheden

Wettelijke erfdienstbaarheden tot privaat nut

 • Erfdienstbaarheid van waterafloop, gebruik van bronnen en gebruik van waterloop
 • Andere wettelijke erfdienstbaarheden

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/05/2020 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/11/2019 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be