Autoverzekering en aansprakelijkheden voor non-profit


De autoverzekering doorgelicht
Opleiding Financieel Beleid 111171

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U verkrijgt inzicht in de problematiek van de aansprakelijkheid inzake het gebruik van motorvoertuigen en de werking van de "autoverzekering".

Introductie

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de schade aan derden vergoedt, is wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt.

U kunt daarnaast nog andere verzekeringen omtrent het motorvoertuig onderschrijven.

Omschrijving

Binnen de lokale besturen en andere non-profit organisaties worden motorvoertuigen ingezet.

Als verantwoordelijke voor de verzekeringen is het dus goed om weten wat de "autoverzekering" specifiek inhoudt en hoe de verschillende aansprakelijkheden kunnen begrepen worden.

Deze korte opleiding overloopt al deze facetten en geeft zelfs een inleiding op de schaderegeling.

De praktische opleiding (eveneens ingericht door ESCALA) "Hoe en waarom een Europees aanrijdingformulier invullen" sluit hier perfect bij aan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van openbare besturen en andere non-profit organisaties die te maken hebben met "autoverzekeringen".

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

1 - burgerlijke aansprakelijkheid omtrent het gebruik van motorvoertuigen

 • Wettelijke grondslagen
  • WAM 21/11/1989
  • Wet zwakke weggebruikers 13/04/1995
 • Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF)
 • Modelovereenkomst verzekering BA, belangrijkste bepalingen

2 - strafrechtelijke aansprakelijkheid omtrent het gebruik van motorvoertuigen

3 - andere verzekeringen die kunnen afgesloten worden inzake motorvoertuigen

 • Juridische bijstand
 • Bijstand voertuig en/of vervoerde personen
 • Casco (eigen schade)
 • Bestuurder
 • Inzittenden

4 - inleiding op het schadebeheer

 • Regelingen in gemeen recht
 • Regelingen in conventie
  • Expertiseovereenkomst
  • RDR-overeenkomst
  • Andere overeenkomsten

Guy Schepens

Lic. staats- en bestuurswetenschappen

Spec. Lic. fiscaliteit en boekhoudkundig onderzoek

Verzekeringsmakelaar en pensioenadviseur

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.