Predictive profiling: een proactieve beveiligingsmethode

Opleiding Bewaking 141032

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Aan het eind van de opleiding bent u in staat om:

 • Te denken vanuit het oogpunt van een tegenstander
 • Het proactieve beveiligingsproces Predictive Profiling & Security Questioning binnen uw organisatie te implementeren

Introductie

Het toenemend aantal nationale en internationale criminele en terreurdreigingen vergen ook steeds meer gespecialiseerde methoden en technieken binnen het beveiligingsdomein. Predictive Profiling & Security Questioning laat een organisatie toe hierop preventief en proactief te anticiperen.

Omschrijving

Predictive Profiling & Security Questioning is een in Israël ontwikkelde gespecialiseerde beveiligingsmethodiek. Het heeft als hoofddoel om criminele en terroristische activiteiten in hun voorbereidingsfase te detecteren.  Het is bijgevolg een kritieke aanvulling op uw bestaande security processen.

De methodiek is breed toepasbaar op zowel privé en publieke organisaties.  

Werken vanuit de methodiek van Predictive Profiling & Security Questioning maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen eventuele incidenten te voorkomen.

Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactief beveiligen volgens de methodiek van predictive profiling daadwerkelijk incidenten voorkomen en directe en indirecte kosten bespaard.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Security managers die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en bewaking
 • Leidinggevenden van bewakings- en beveiligingsondernemingen
 • Beveiligingsadviseurs binnen overheid en bedrijfsleven
 • Justitie- en politieambtenaren

Toelatingsvoorwaarden

SBM, Escala en de docent behouden zich het recht voor om via een intake-analyse en/of -gesprek te bepalen wie aan deze opleiding kan deelnemen.

Methodologie

Theorie, ondersteund door foto’s, video’s, artikels en studies

Programma

Tijdens deze opleiding komen o.a. onderstaande elementen aan bod:

 • Definitie en historiek van Predictive Profiling & Security Questioning
 • Gebruik binnen politionele wereld
 • Verschil met etnisch profileren
 • Belang van een dreigings- en risicoanalyse
 • Toelichting van strategisch en operationele security awareness
 • Gedetailleerde toelichting van het Predictive Profiling & Security Questioning framework
 • Integratie binnen uw beveiligingsbeleid

Onze docent Stephan Van Hauwe (Head of Security Antwerp World Diamond Centre) draagt de methodiek uit zoals deze oorspronkelijk is bedoeld, waardoor de kwaliteit en vooral authenticiteit van de opleiding is gewaarborgd.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.