Zin of onzin van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


De gangbare principes, richtlijnen, instrumenten en informatiebronnen
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 160230

Introductie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - What's in a name?

Omschrijving

De voordelen van een coherent beleid zijn terug te vinden op vele vlakken: waardecreatie, riskmanagement, kostenbesparingen, het aanboren van nieuwe markten, gemakkelijker toegang tot kapitaal, betrokken personeel, loyale klantenkring, verbeterde innovatie capaciteit, betere relaties met de lokale gemeenschap en de overheidsinstanties.

Naast het in orde hebben van de interne huishouding moet een bedrijf of organisatie zich dus ook bewust zijn van de toekomstige risico's, wettelijke verplichtingen, veranderende omstandigheden evenals veranderende (maatschappelijke) verwachtingen van belanghebbenden. Het bedrijf moet hierop anticiperen door sleutelthema's die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten te integreren in de strategische beslissingen.

Dit is de essentie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO vormt steeds vaker een essentieel onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Men spreekt over MVO maar ook Duurzaam Ondernemen wordt in Vlaanderen vaak gebruikt.

MVO bevordert een meer sociale en milieu-verantwoorde aanpak bij organisaties, in tijden waarin opeenvolgende crisissen het vertrouwen van de consument en andere betrokken partijen in bedrijven heeft geschaad.

Maar MVO gaat over een zeer breed scala van thema's en activiteiten. Hoe begint men aan de oefening eens besloten werd om MVO te integreren in de bedrijfsactiviteiten?

Deze interactieve opleiding heeft tot doel een overzicht te geven over de gangbare principes, richtlijnen, instrumenten en informatiebronnen die toelaten MVO op een geloofwaardige en pragmatische manier uit te werken.

Er worden antwoorden geformuleerd op volgende vragen:

 • Wat houdt MVO concrteet in?
 • Hoe begint men hieraan?
 • Waar liggen de prioriteiten voor mijn bedrijf?
 • Hoe communiceert men hierover?
 • Hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij interne en externe stakeholders of belanghebbenden?
 • Hoe MVO duurzaam verankeren in uw organisatie?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleidng richt zich tot bedrijfsleiders, kaderleden en managers  die MVO in hun organisatie willen uitwerken of medewerkers die als onderdeel van hun functie MVO dienen te implementeren.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden verschillende voorbeelden besproken. Interactie met de deelnemers en het inspelen op de persoonlijke bedrijfssituatie staan centraal. Er is veel ruimte voor gedachtenwisseling met de trainer en tussen de deelnemers onderling.

Na deze opleiding heeft men een inzicht in de belangrijkste principes van MVO en beschikt men over een aantal hulpmiddelen om de eerste stappen te kunnen zetten in de implementatie ervan.

Omwille van het interactief karakter van deze opleiding worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Programma

Op de agenda staan:

 • Waarom MVO?
 • Wat is MVO, waar gaat het over, wat zijn de basisprincipes, wat houdt het concreet in?
 • ISO 26000 de internationale richtlijn voor MVO, en andere relevante normen
 • Status van MVO in België
 • Starten met MVO, hoe een MVO beleid opstarten
 • Uitwerken van een implementatie- en actieplan
 • Hoe MVO integreren in bestaande kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO 9001?
 • Hoe MVO op duurzame wijze verankeren in de organisatie
 • Communicatie rond MVO, hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij interne en externe stakeholders?
 • Burgerlijk Ingenieur mevrouw Sandrine Pochet is MVO & Milieu adviseur sinds 2002, met uitgebreide ervaring in het begeleiden van bedrijven bij implementatie van MVO (ISO 26000), het ontwikkelen en evalueren van management systemen (ISO 14001), (externe) rapportering.
 • Verantwoordelijke opleiding MVO en Duurzaam ondernemen aan de HEPL, Luik.
 • Milieu-auditor in volgende disciplines: interne auditor, conformiteits-auditor, transactie-auditor en in verschillende sectoren: chemie, automotive, diensten, horeca, farma, retail, mijnen, voeding, ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.