Leren delegeren in de non- en social profit

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 210513

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Resultaat

 • U kent het verschil tussen sturen, overtuigen, overleggen en delegeren
 • U krijgt inzicht in basiskenmerken bij typologie
 • U weet wat wel en niet kan gedelegeerd worden
 • U kunt een delegeringsgesprek voeren
 • U krijgt inzicht in uzelf en in wat u tegenhoud om effectief te delegeren

Introductie

'Delegeren' of 'de kunst van het loslaten' is één van de moeilijkste zaken om onder de knie te krijgen. Zeker voor mensen die intern doorgroeien of medewerkers die tijdelijk leiding geven aan collega’s bij projecten, is het niet evident om taken over te dragen.

Welke taken kunt u delegeren aan wie? Hoe kunt u de gedelegeerde taken opvolgen? Hoe gaat u om met bezwaren bij het delegeren van taken?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en projectmedewerkers

Methodologie

De training wordt gekenmerkt door ervaringsleren. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de ervaringen van de deelnemers, om zo via oefeningen, ervaringsuitwisseling, casus-analyse tot relevante inzichten te komen voor het eigen werkveld. Theorie komt beperkt aan bod en wordt altijd getransfereerd naar de eigen praktijk.

Programma

1: Professionele communicatie

 • Wat is communicatie en wat doet u ermee?
 • Hoe blijf ik op mijn 'lijn' staan als leidinggevende?
 • Beginselen van delegeren?
 • Middelen en/of bevoegdheden bij delegeren?
 • Wie heeft de eindverantwoordelijkheid?
 • Wat levert het u op als u delegeert?
 • Wat delegeert u best en wat delegeert u beter niet?
 • Aan wie delegeert u?
 • Een logboek aanleggen?
 • Valkuilen bij delegeren?

2: Professioneel delegeren

 • Delegeren in stappen
 • Delegeringsschema’s
 • Delegeringsgesprekken voeren
 • Leervragen formuleren
 • Reflectie en evaluatie

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.