Gedeeld leiderschap: van een groep naar een team. Toolbox voor sterke teams

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 200507

Introductie

Gedeeld leiderschap is een dynamisch proces tussen individuen in groepen voor wie het doel is om elkaar te leiden naar het succesvol volbrengen van organisatiedoelen. De hiërarchische manager-medewerker-relatie gaat niet meer op zoals vroeger en wordt steeds meer vervangen door een meer inhoudelijke relatie.

Omschrijving

Door de toename van de complexiteit van het werk en de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, is de druk op individuele managers fors toegenomen. Onderzoek van McKinsey heeft aangetoond dat het stimuleren van ‘frontline managers’ om beslissingen te nemen, te anticiperen op problemen en hun medewerkers te coachen, een hogere productiviteit oplevert dan het simpelweg geven en opvolgen van opdrachten en het oplossen van crisissituaties.

Eén van die maatregelen is het geven van meer vertrouwen aan teams en individuele medewerkers om zelf zaken te regelen. In het verleden is gekozen voor alternatieven zoals zelfsturende teams of matrixorganisaties. In de praktijk is gebleken dat deze alternatieven onvoldoende effectief zijn omdat het aspect leiderschap onduidelijk is en er teveel ruimte is om eigen doelstellingen centraal te stellen boven die van het collectief. Gedeeld leiderschap biedt het antwoord.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Methodologie

 • Interactief.
 • De praktijk van de deelnemers staat centraal.
 • Bij de oefeningen vertrekken we vanuit de realiteit van de deelnemers waarbij we reflecteren over de verschillende behandelde aspecten.
 • Zoveel mogelijk praktijk en oefenen. U ziet een aantal slides om het één en ander te duiden maar dit zal zeker niet de overhand nemen. De focus ligt op interactie met de deelnemers. Leren door, voor en met elkaar.
 • Werken met groepsdiscussies, rollenspelen vanuit praktische cases, videofeedback.

Programma

Sessie 1: Gedeeld leiderschap ... over vertrouwen en loslaten

 • Wat medewerkers motiveert en nodig hebben …
 • Het ABC van een motiverende werkomgeving
  • Autonomie: Een evenwichtsoefening tussen structuur en vrijheid
  • Binding: Werken naar een wij-gevoel
  • Competentie: Medewerkers ontwikkelen vanuit een groeimindset
 • Als leidinggevende dit ABC omzetten naar de eigen praktijk (tips & trics)
 • Essentiële bouwstenen voor een gezond teamwerk
 • Uw team begeleiden door de groeifasen van een team

Sessie 2: Faciliteren van eigenaarschap

 • Duidelijke verwachtingen uitspreken (sturen op resultaat/planning-controlecyclus)
 • Teamleden meekrijgen (betrokkenheidsmodel)
 • Spanning en weerstand bespreekbaar maken en ombuigen naar samenwerking (LEO)
 • Samenwerking faciliteren
  • Ondersteunend en empatisch communiceren (groeigerichte feedback)
  • Overleg als verbindende factor
  • Werken aan onderling vertrouwen

Stijn Van Peteghem (lic. Bedrijfspsychologie) heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden.

Hij volgde diverse specialisatieopleidingen in verschillende domeinen en is geaccrediteerd voor de analyse van de Belbin-teamrollen (Belbin Institute), is gecertificeerd MBTI-facilitator bij Oxford Psychologists Press en volgde de opleiding professionele coach bij Het Ontwikkelingsinistituut. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.