Denkkracht en creativiteit in de openbare sector


Geen wollige verhalen maar een praktische aanpak die stimulerend zal werken
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 140394

Introductie

De openbare sector begeeft zich steeds meer in complexe samenwerkingsarrangementen met andere overheden, maatschappelijke instellingen, burgers u het werk leuk en uitdagend, op andere momenten wordt het lastig en zit u klem. Hoe gaat u daar mee om?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke ambtenaar (niveau A-B) die een helder beeld wil over wat creativiteit en innovatie is en wat nodig is om dit in de eigen werkomgeving te ontwikkelen en te stimuleren voor zichzelf en de omgeving.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Geen wollige verhalen maar een praktische aanpak die stimulerend zal werken. Ruim de tijd om zelf aan den lijve te ondervinden wat dat betekent, om zelf doorheen een proces te gaan, en elke fase te ervaren vanaf de vraag/behoefte, over ideeën tot concepten voor oplossingen en implementatie.

Boeiend, taai en leuk, voortdurend switchen tussen klem zitten en bevrijding door de interessante inval.  

De sessie wordt voorafgegaan door een intakevragenlijst om de verwachtingen van de deelnemers te toetsen.

Na de sessie van 1 dag wordt een halve dag terugkomsessie ingepland voor deelnemers die met eigen cases aan de slag willen.  

Programma

 • Wat is creativiteit, creatie en innovatie?
 • Wat zijn creatieve vaardigheden: en waar zet ik ze in?
 • Wat zijn de voorwaarden tot creativiteit en een creatieve omgeving?
 • Hoe heb ik impact op een creatieve omgeving?
 • Hoe kan ik creativiteit inzetten in mijn eigen organisatie?
 • Aan de slag met
  • Divergentietechnieken: komen tot ideeën
  • Convergentietechnieken: beoordelen en beslissen
 • Aan de slag met eigen cases uit de praktijk op inhoudelijk en strategisch organisatorisch niveau (in nazorgsessie)

Karl Mortier begeleidt organisaties en individuen op vlak van creativiteit en communicatie. Hij is gebeten door de creativiteitsmicrobe. Lastig en leuk vat zijn aanpak samen. Samen vastzitten en er samen uitkomen! Karl Mortier heeft zijn strepen al verdiend bij verschillende overheidsorganisaties zoals Stad Gent, Stad Sint-Niklaas, Stad Aalst, Provincie Limburg, Infrabel, NMBS, ... vanuit het thema creativiteit.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.