Boekhouden voor medewerkers in onderwijsinstellingen


Waarom is mijn taak als boekhoudhulp belangrijk?
Opleiding Accountancy 190282

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist verwerft een betere kennis van de taken die bij een boekhouding komen kijken en begrijpt wat hij of zij doet bij het uitvoeren van een taak op computer.

Introductie

Sinds 2006 voeren de meeste onderwijsinstellingen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening neergelegd. Het correct bijhouden van de boekhouding vergt de nodige kennis.

De theorie wordt uitgelegd met duidelijke praktijkvoorbeelden. Deze integrale toepassingen  worden op boekhoudsoftware voor scholen gemaakt.

Na het volgen van de cursus is men in staat om de boekhouding van een onderwijsinstelling te voeren.

Omschrijving

De boekhouding in onderwijsinstellingen vereist een specifieke kennis. In deze cursus worden de technieken van het enkelvoudig en dubbel boekhouden bijgebracht. U maakt gebruik van de boekhoudsoftware voor scholen om de kennisoverdracht onmiddellijk om te zetten in de praktijk. Naast de boekhoudkundige basisverrichtingen (aan- en verkoopfacturen, kas-en bankboekingen) komen ook de balans en resultatenrekening aan bod.

De opgedane kennis in deze cursus zal bijdragen tot het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om de boekhouding in een onderwijsinstelling correct uit te voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van de boekhouding in onderwijsinstellingen.

In alle mogelijke onderwijsinstellingen werken diverse mensen voltijds of veelvuldig mee in de schoolboekhouding: administratieve medewerkers, stafmedewerkers, directieleden, leraars, enzomeer.

Elkeen die de boekhouding mee ondersteunt of diegenen die hun boekhoudkennis praktisch toegepast willen verruimen zijn uiterst welkom in deze opleiding voor boekhoudhulpen.

Methodologie

Voor het bijbrengen van de kennis zullen verschillende methodes gebruikt worden

Het theoretische deel via een handboek over boekhouden aangevuld met eigen cursusmateriaal en een powerpoint.

Voor het praktische deel wordt gebruik gemaakt van een boekhoudsoftware pakket voor scholen: per cursist wordt een computer voorzien waarop de oefeningen in de praktijk worden toegepast.

Deze opleiding focust vooral op het verwerven van praktische boekhoudkundige basiskennis.

Daarnaast: de boekhoudsoftware die tijdens de lessen ondersteunend wordt ingezet lijkt heel sterk op de vele verschillende pakketten die de diverse onderwijsinstellingen op heden gebruiken. Deze praktische oefeningen op PC zullen op de werkvloer van uw school eenvoudig toepasbaar worden.  

Programma

De docent brengt de volgende boekhoudtechnieken bij:

  • het vereenvoudigd boekhouden
  • het dubbel boekhouden
  • wat is het typische aan een boekhouding op school?
  • waar zitten de verschillen tussen een vereenvoudigde boekhouding en een dubbele boekhouding?
  • wat is het resultaat van mijn boekhoudwerk?
  • wat is een resultatenrekening en balans?
  • praktijkoefeningen inboeken aankoopfacturen en creditnota-aankopen
  • praktijkoefiningen inboeken verkoopfacturen en creditnota-verkopen
  • praktijkoefeningen inboeken kas-en bankverrichtingen
  • prakijktoefening op resultatenrekening en balans

Docent Rudy Devos is zaakvoerder van boekhoudkantoor Debofisk te Desselgem.

Rudy is een ervaren boekhouder en zeer vertrouwd met het juridische statuut van onderwijsinstellingen.

En speciaal voor deze opleiding voor boekhoudhulpen in het onderwijs heeft onze docent zich recentelijk grondig verdiept in de huidige boekhoudkundige praktijk van onderwijsboekhouding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.