Nieuwjaarsvragen Escala 2020

Filip Boelaert aan het woord

  1. Wat stemt u hoopvol voor 2020 in uw sector?

 

Het stijgende bewustzijn en belang dat gehecht wordt aan verkeersveiligheid en het belang van de fiets. Een verdere daling van verkeersslachtoffers is een must en investeringen in onze fietspaden moeten drastisch omhoog, tot 300 miljoen euro in 2024. En dan is er ook een breed groeiend besef dat we sterk moeten investeren in de hele mobiliteitssector om echt vooruit te gaan.  

 

  1. Welke evolutie in uw sector baart u zorgen voor 2020?

 

De stijgende werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt zijn twee centrale zorgen. Er wordt van ons gevraagd om steeds efficiënter en effectiever aan de slag te gaan. Dat heeft mee tot gevolg dat de werkdruk stijgt en dat baart me zorgen. Tegelijk vinden we steeds moeilijker technische profielen in onze sector. We moeten alles op alles zetten om ook als overheid een aantrekkelijke werkgever te blijven.

 

  1. Wat wil u zelf leren in 2020? (of waar wil u extra aandacht voor hebben in uw functie?)

 

Ik heb twee prioriteiten in 2020: de werkdruk onder controle houden door in overleg met onze partners duidelijke prioriteiten te stellen. En dé prioriteit bij uitstek is natuurlijk de uitvoering van het nog nieuwe regeerakkoord.

 

  1. Waar ligt uw professionele focus in 2020?

 

Een sterke organisatie uitbouwen, die de uitdagingen van ons nieuwe regeerakkoord kan omzetten in resultaten.

 

  1. Uitsmijter: welke inzichten wenst u toe aan een nieuwe minister van de Vlaamse/federale regering?

 

Een goede samenwerking met administraties, parlement en de mobiliteitsactoren uit het veld. Dat zijn heel wat bordjes die hoog gehouden moeten worden en vaak geduld en doorzettingsvermogen vragen. Als administratie zullen we er alleszins alles aan doen om onze minister daarin zo goed mogelijk te ondersteunen.