VZW-statuten opmaken, optimaliseren of aanpassen


De impact van de nieuwe WVV op de statuten van vzw's.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Ultiem leerdoel:

 • U ziet na deze opleiding het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen eerder als een kans dan een niet te nemen klif.
 • U beschikt over een heldere checklist voor wat er in de statuten moet opgenomen worden.
 • U gaat naar huis met een koffer vol tips en tricks om de statuten van uw vzw niet louter een formalistisch plichtnummertje te laten zijn, maar veeleer een rijk en werkzaam kompas voor degelijk en ordelijk beheer van uw vzw.
 • U beschikt over een plan van aanpak voor de agendering, besluitvorming en openbaarmaking van uw gewijzigde statuten.

Introductie

"Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is in werking getreden op 1 mei 2019. Nieuw opgerichte vzw's moeten de nieuwe regels meteen naleven. Voor verenigingen die daarvoor al bestonden, geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels dwingend van toepassing op alle vzw's. Vzw's opgericht voor 1 mei 2019 zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht hun statuten in lijn te brengen met dit nieuwe wettelijke kader."

Deze opleiding maakt u wegwijs in de nieuwe regels. U kan met een handige checklist meteen aan de slag om uw statuten te herwerken.

Omschrijving

Sinds het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 beschikken vzw's over een grondig vernieuwd wettelijk kader dat bovendien werd afgestemd op de regels voor vennootschappen. Tijdens deze sessie maakt u onder begeleiding van Davy De Laeter van vzw-kliniek.be uitgebreid kennis met het vernieuwde vzw-statuut. U krijgt tal van antwoorden en tips met een sterke focus op de statuten van uw vzw. Welke statutaire bepalingen zijn wettelijk verplicht onder het nieuwe wetboek? Tegen wanneer moeten de statuten van uw bestaande vzw uiterlijk aangepast zijn? Welke opportuniteiten biedt het nieuwe Wetboek op statutair vlak? Hoe pakt u de besluitvorming door uw Algemene Vergadering en de openbaarmaking van het besluit slim en correct aan?

Aan het eind van de opleiding heeft u de vereiste bagage om uw statuten op te maken, te optimaliseren en/of aan te passen.

Facultatief kan u bijkomend intekenen op advies en ondersteuning op maat. Hierbij worden uw statuten door onze vzw-expert gescreend en krijgt u waar opportuun suggesties voor verfijningen en toevoegingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is in de eerste plaats gericht op personen met volgende rollen binnen een vzw:

 • bestuurders
 • dagelijks bestuur
 • directieleden
 • (administratieve en juridische) stafmedewerkers

Methodologie

De lesmethode is een evenwichtige mix tussen theorie, de wet en veelvuldige interactie tussen docent en deelnemers.

De deelnemers krijgen bovendien de mogelijkheid om tot een week voorafgaand aan de start van de leersessie hun eigen ideeën en persoonlijke leerwensen over te maken aan de docent.

Deze opleiding maakt u wegwijs in de nieuwe regels.

De handige checklist staat u toe meteen aan de slag te gaan om uw statuten te herwerken.

'Alle deelnemende vzw’s/organisaties kunnen optioneel ook intekenen op een tele-mail 'scan' van hun statuten. Daarbij maakt de docent een intensieve scan van de voorgelegde statuten, suggereert aanvullingen, benodigde aanpassingen voortvloeiend uit de wetgeving of uit gesignaleerde problemen die zich stellen binnen het bestuur of de organisatie, enzovoort. Deze scan en de aanvullingen/wijzigingen worden ook met u kortgesloten zodat daarmee concreet verder kan. Deze optie dient dan te worden opgenomen tegen uiterlijk 31 december 2020.'

Programma

 • Welke statutaire bepalingen zijn wettelijk verplicht onder het nieuwe wetboek?
 • Tegen wanneer moeten de statuten van uw bestaande vzw uiterlijk aangepast zijn?
 • Welke opportuniteiten biedt het nieuwe Wetboek op statutair vlak?
 • Hoe pakt u de besluitvorming door uw Algemene Vergadering en de openbaarmaking van het besluit slim en correct aan?
 • Aan het eind van de opleiding heeft u de vereiste bagage om uw statuten op te maken, te optimaliseren en/of aan te passen.

Facultatief kan u bijkomend intekenen op advies en ondersteuning op maat.

Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en bestuurder bij tal van verenigingen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek (www.vzw-kliniek.be) vele tientallen verenigingen dagelijks bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet. Hij adviseert vzw's onder meer met betrekking tot oprichting en ontbinding, het (her)schrijven van statuten, boekhouding en financiering, vrijwilligersstatuut, privacyregelgeving en auteursrecht. Als auteur schrijft hij over al deze thema's voor publicaties bij onder meer Kluwer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.