VZW-statuten opmaken, optimaliseren of aanpassen


De impact van de nieuwe WVV op de statuten van vzw's.
Blended Learning Wetgeving en administratie 190446

Introductie

"Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is in werking getreden op 1 mei 2019. Nieuw opgerichte vzw's moeten de nieuwe regels meteen naleven. Voor verenigingen die daarvoor al bestonden, geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels dwingend van toepassing op alle vzw's. Vzw's opgericht voor 1 mei 2019 hebben tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om hun statuten in lijn te brengen met dit nieuwe wettelijke kader."

Deze opleiding maakt u wegwijs in de nieuwe regels. U kan met een handige checklist meteen aan de slag om uw statuten te herwerken.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Ultiem leerdoel:

 • U ziet na deze opleiding het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen eerder als een kans dan een niet te nemen klif.
 • U beschikt over een heldere checklist voor wat er in de statuten moet opgenomen worden.
 • U gaat naar huis met een koffer vol tips en tricks om de statuten van uw vzw niet louter een formalistisch plichtnummertje te laten zijn, maar veeleer een rijk en werkzaam kompas voor degelijk en ordelijk beheer van uw vzw.
 • U beschikt over een plan van aanpak voor de agendering, besluitvorming en openbaarmaking van uw gewijzigde statuten.

Omschrijving

Sinds het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 beschikken vzw's over een grondig vernieuwd wettelijk kader dat bovendien werd afgestemd op de regels voor vennootschappen. Tijdens deze sessie maakt u onder begeleiding van Davy De Laeter van vzw-kliniek.be uitgebreid kennis met het vernieuwde vzw-statuut. U krijgt tal van antwoorden en tips met een sterke focus op de statuten van uw vzw. Welke statutaire bepalingen zijn wettelijk verplicht onder het nieuwe wetboek? Tegen wanneer moeten de statuten van uw bestaande vzw uiterlijk aangepast zijn? Welke opportuniteiten biedt het nieuwe Wetboek op statutair vlak? Hoe pakt u de besluitvorming door uw Algemene Vergadering en de openbaarmaking van het besluit slim en correct aan? Aan het eind van de opleiding heeft u de vereiste bagage om uw statuten op te maken, te optimaliseren en/of aan te passen en dit tegen uiterlijk 31 december 2023.

Facultatief kan u bijkomend intekenen op advies en ondersteuning op maat. Hierbij worden uw statuten door onze vzw-expert gescreend en krijgt u waar opportuun suggesties voor verfijningen en toevoegingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is in de eerste plaats gericht op personen met volgende rollen binnen een vzw:

 • bestuurders
 • dagelijks bestuur
 • directieleden
 • (administratieve en juridische) stafmedewerkers

Methodologie

 • toelichting door de docent
 • illustratie aan de hand van passages van statuten van de deelnemers (vooraf aan te leveren)
 • ruime mogelijkheid tot interactie via het stellen van vragen door de deelnemers en het met elkaar delen van ervaringen en inzichten
 • optioneel: tele-mail ‘scan’ van uw statuten met advies en begeleiding op maat via telefoon en/of e-mail (2u adviestijd verdeeld over werk op uw statuten en consultancy via telefoon en/of e-mail)

Programma

 • Welke statutaire bepalingen zijn wettelijk verplicht onder het nieuwe wetboek?
 • Tegen wanneer moeten de statuten van uw bestaande vzw uiterlijk aangepast zijn?
 • Welke opportuniteiten biedt het nieuwe Wetboek op statutair vlak?
 • Hoe pakt u de besluitvorming door uw Algemene Vergadering en de openbaarmaking van het besluit slim en correct aan?
 • Aan het eind van de opleiding heeft u de vereiste bagage om uw statuten op te maken, te optimaliseren en/of aan te passen.

Facultatief kan u bijkomend intekenen op advies en ondersteuning op maat: dit betreft de zogenaamde 'e-mail scan van uw vzw-statuten' door onze docent expert.

Dhr. Hendrik Moyson, voorzitter  VZW ATC-België, meldde over deze opleiding: "Zeer goede opleiding. De statuten van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de te behandelen onderwerpen. TOP! De beschikbare slideshow kan gebruikt worden als naslagwerk."

Mevr. Patricia Vranken, CAW Limburg vzw, meldde over deze opleiding: "Goede opleiding, mede dankzij lesgever. Fijn dat we, voorafgaand aan het 2de deel van de opleiding, vragen mochten doorgeven die dan in het 2de deel aan bod kwamen."

 

Mevr. Brenda Struyf, Adoptiehuis vzw, meldde over deze opleiding: "De cursus werd goed en duidelijk gegeven. Er was genoeg tijd om vragen te stellen."

 

Mevr. Carine Vandecruys, Buurtgezondheidscentrum Althea vzw, meldde over deze opleiding: "Inhoudelijk zeer goede cursus en bovendien op een aangename manier gebracht door de lesgever. Pluspunt was dat hij - vanuit zijn werkervaring - goede praktijkvoorbeelden kon geven."

Prijsinfo

 • Prijs zonder advies: €190 (excl. btw)
 • Prijs inclusief advies en ondersteuning op maat: €390 (excl. btw)

 

Vermeld a.u.b. bij inschrijving "met advies" in het vak "vragen/opmerkingen?"

Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en bestuurder bij tal van verenigingen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek (www.vzw-kliniek.be) vele tientallen verenigingen dagelijks bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet. Hij adviseert vzw's onder meer met betrekking tot oprichting en ontbinding, het (her)schrijven van statuten, boekhouding en financiering, vrijwilligersstatuut, privacyregelgeving en auteursrecht. Als auteur schrijft hij over al deze thema's voor publicaties bij onder meer Kluwer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.